แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ช่างเชื่อมเสียชีวิตคาเพลาขับเคลื่อนสายพานผลิต
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 3574
ช่างเชื่อมเสียชีวิตคาเพลาขับเคลื่อนสายพานผลิต
 
  ช่างเชื่อมเสียชีวิตคาเพลาขับเคลื่อนสายพานผลิต  
 

เหตุการณ์โดยสรุป
ช่างเชื่อมผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการถอดย้ายอุปกรณ์จากเครื่องย่อยไม้เพื่อนำไปติดตั้งให้กับเครื่องจักรใหม่   เหตุการณ์ ที่นำไปสู่การเสียชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังติดตั้งช่องสำหรับเศษ ไม้ที่ล้นออกจากเครื่องป้อน โดยไม่มีสัญญาณใดให้ทราบล่วงหน้า เพลาขับสายพานที่หยุดนิ่งอยู่ กลับหมุนขึ้นมาได้ เพลาขับเคลื่อนสายพานที่ไม่มีการ์ดกั้นอยู่ในตำแหน่งข้างๆเครื่องป้อนที่มี โครงเหล็กฉากขนาด 3เป็นครอกล้อมรอบอยู่   ผู้ ตายตัดสินใจที่จะทำงานต่อ เขาเชื่อมงานด้านหนึ่งเสร็จแล้ว จึงก้าวขึ้นไปยืนบนโครงเหล็กฉากเพื่อเอื้อมไปเชื่อมงานฝั่งตรงข้าม ขณะที่เขาโน้มตัวไปเพื่อเชื่อมงาน สายเข็มขัดนิรภัยที่ติดตัวของเขาได้เกี่ยวถูกหัวสกรูที่ยาวเลยออกมาจากเพลา ขับสายพาน และดึงเอาร่างของเขาเข้าไปติดกับเพลาขับ หัวหน้างานของเขารีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ซึ่งมาถึงหลังจากช่างเชื่อมผู้เคราะห์ร้ายได้เสียชีวิตเสียแล้วเจ้าหน้าที่ ผู้สอบสวนอุบัติเหตุ แนะนำมาตรการให้นายจ้างดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำดังนี้
- จัดให้มี และใช้ระเบียบวิธี  lockout/tagout procedures
- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย และวิธีควบคุมจัดการกับความเสียงภัยนั้น
- ระหว่างการวางแผนโครงการ ให้มีการทบทวนลำดับการทำงานให้พนักงานได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
- ให้มีการจัดสร้างการ์ดป้องกันเพลาหมุนของเครื่องจักรทุกเครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมของเหตุการณ์
ผู้ ตายทำงานเป็นช่างประจำบริษัทที่เป็นบริษัทรับเหมาเกี่ยวกับงานเหล็ก มีนโยบายความปลอดภัย และคู่มือ และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร มีการฝึกอบรมปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน ผู้ตายทำงานกับบริษัทมาแล้วกว่าสิบปี อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตครั้งแรกที่เกิด ขึ้นในบริษัท
การสอบสวน

บริษัท ได้ทำสัญญารับจ้างรื้อถอนเคลื่อนย้ายเครื่องย่อยไม้ และนำไปติดตั้งที่โรงเลื่อยใหม่ และต้องนำไปติดตั้งในบริเวณใกล้กับสายพานลำเลียงขนาดความกว้างของสายพาน
39 นิ้ว หลังเสร็จจาการตั้งโครงเหล็ก ช่างจะทำการติดตั้งกรวยรับเศษไม้เข้าไปในโครงเหล็กที่ตั้งขึ้น แล้วจึงจะติดตั้งช่องสำหรับเศษไม้ที่ล้นออกจากเครื่องทางด้านข้างของเครื่อง ซึ่งจะปล่อยให้เศษไม้ออกไปทางด้านข้างในกรณีที่เศษไม้ลำเลียงออกไม่ทัน
            ใน วันแรกที่เข้าไปในโรงเลื่อยโรงใหม่ ช่างได้ทำการตรวจเตรียมความของเครื่องตัด เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเตรียมพื้นคอนกรีตเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับโครงเหล็กรอกยกเครื่อง
พวกช่างใช้เวลาอีก 8 วันในการตั้งโครงเหล็กบนฐานคอนกรีต   
            เมื่อ มาถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณรอบสายพานลำเลียง มีการตรวจสอบว่าได้ตัดแหล่งพลังงานที่จะขับเคลื่อนสายพานแล้วหรือไม่ และได้รับการยืนยันจากหัวหน้างานว่าคนของเขาได้ถอดสตาร์ทเตอร์ และฟิวส์ในกล่องควบคุมของมอเตอร์สายพาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆในบริเวณใกล้เคียงแล้ว และคนงานก็ได้ยืนยันเช่นกัน

            ในวันที่ 10 ก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องติดตั้งช่องสำหรับเศษไม้ที่เกินล้นออก ขนาดยาว
10 ฟุต กว้าง 24 นิ้ว เข้าด้านข้างของเครื่อง โดยใช้รถเครนช่วยยกเข้าวางในตำแหน่งที่จะติดตั้ง เมื่อรถเครนถอยเพื่อเข้ามายังตำแหน่งติดตั้งกลับพบว่าไม่สามารถเคลื่อนรถ เข้าตำแหน่งได้เพราะส่วนขอบของเครื่องป้อนไม้ขวางรถอยู่ และยังพบว่าโครงเหล็กสูงไม่พอให้รถเครนลอดไปได้
            หัว หน้างานสั่งให้วางชิ้นงานพักไว้บนพื้น และให้รอคำสั่งจนกว่าเขาจะปรึกษาปัญหากับประธานบริษัท และผู้ดูแลงานของบริษัทก่อนว่าจะแก้ปัญหาด้วยการยกระดับโครงเหล็กใหม่ หรือขุดลอกหน้าดินและเทคอนกรีตเพิ่มเพื่อเป็นทางให้รถเครนเข้าถึงตำแหน่งที่ กำหนดไว้ได้
            เช้า วันต่อมา ผู้ตายพร้อมเพื่อนร่วมงานเริ่มทำความสะอาดบริเวณงาน ประมาณ15 นาทีหลังจากนั้น ผู้ตายได้บอกเพื่อนร่วมงานว่าพวาเขาจะเริ่มการติดตั้งเครื่องต่อ พวกเขาเริ่มใช้เครนยกอุปกรณ์ขึ้นจากพื้นและผูกแขวนไว้ชั่วคราว ผู้ตายเริ่มทำการเชื่อมด้านข้างของเครื่อง สายพานลำเลียงเริ่มขับเคลื่อนขึ้นเองในเวลาเดียวกับที่เขาเชื่อมด้านหนึ่ง เสร็จพอดี เขาตัดสินใจที่จะทำการเชื่อมด้านต่อไป เขาก้าวเท้าขึ้นไปบนโครงครอบเพลาขับเพื่อทำการเชื่อมด้านต่อไปสายพาน โครงครอบมีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้าง ยาว ด้านละ
22 ฟุต ประกอบด้วยเหล็กฉากขนาด 3 นิ้ว ไม่มีฝาปิดทุกด้าน ขณะที่เขากำลังเชื่อมงานอยู่ สายเข็มขัดนิรภัยของเขาได้เกี่ยวเข้ากับหัวน๊อตที่ยื่นออกมาจากเพลาขับและ ฉุดร่างของเขาเข้าไปติดอยู่กับเพลาขับสายพาน
            หัว หน้างานได้ยินเสียงร้องตะโกนของพวกช่างจึงแหงนหน้าขึ้นไปยังต้นเสียงและพบ ภาพของพวกคนงานวิ่งไปตามโครงเหล็กเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ตาย ซึ่งถูกเพลาขับสายพานพาร่างหมุนไปพร้อมกับเพลาขับ มีพนักงานคนหนึ่งวิ่งไปยังตู้ควบคุม และทำการปิดสวิทซ์เดินเครื่องสายพานลำเลียง ในขณะเดียวกันที่หัวหน้างานรีบไปยังสำนักงานเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจาก หน่วยกู้ภัย เมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึง ผู้ตายได้เสียชีวิตแล้ว พวกเขาจึงแจ้งหน่วยชันสูตรศพ ชึ่งได้สรุปว่าผู้ตายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั่นเอง

สาเหตุของการเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิตมาจากพิษบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ และลำตัว
ข้อเสนอแนะ และ คำวิจารณ์
ข้อเสนอแนะ #1: จัดให้มี และใช้ระเบียบวิธี  lockout/tagout procedures

คำวิจารณ์: ระเบียบวิธี lockout/tagout procedures ได้รับการบรรจุอยู่ในคู่มือความปลอดภัยของพนักงาน ควรได้มีการทบทวนให้คู่มือฯ เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นข้อกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ lockout/tagout procedures ใน การควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่ต้องทำงานกับเครื่องที่อาจเกิดอันตรายได้ถ้า เครื่องทำงาน จึงต้องมีการล๊อกการทำงานของเครื่อง และติดป้ายเตือนไว้
Lockout/tagout procedures ควรประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
(1) ต้องตัดแหล่งพลังงานของเครื่องออกให้หมด
(2) ปิดสวิทซ์ ล๊อกเครื่อง และติดป้ายเตือน จุดควบคุมการทำงานของเครื่อง
(3) ทำการคลายประจุ หรือล๊อกแหล่งสะสมพลังงาน
(4) มีการประกาศยืนยันการตัดพลังงานที่จ่ายให้เครื่องแล้ว
(5) กำหนด ระเบียบวิธีในการต่อแหล่งพลังงานกลับคืนเมื่อจบสิ้นงานที่ต้องปิดแหล่งจ่าย พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้การอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจวิธีการทุกคน
            
อุบัติเหตุ ครั้งนี้เกิดจากคนงานของผู้รับเหมาถอดฟิวส์ออกแล้ว แต่ไม่ได้ติดป้ายแจ้งเหตุ และไม่ได้ ล๊อกกลไกของเพลาขับสายพาน พนักงานของโรงเลื่อยเป็นผู้ใส่ฟิวส์กลับเข้าที่เดิมและเป็นคนเปิดสวิทซ์เดิน เครื่องโดยไม่รู้สาเหตุของการถอดฟิวส์ออกจึงเกิดเหตุขึ้น

ข้อเสนอแนะ
  #2: จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย และวิธีควบคุมจัดการกับความเสียงภัยนั้น
ข้อวิจารณ์: แม้ ว่าพนักงานจะได้รับการอบรมอย่างดีแล้วก็ตาม เมื่อเครื่องติดขึ้นมาโดยไม่รูสาเหตุขณะที่ทำงานอยู่ใกล้เครื่อง พนักงานควรหยุดการทำงานจนกว่าจะตัดแหล่งจ่ายพลังงานแล้ว แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้พนักงานกลับไม่ให้ความสำคัญและยังคงทำการเชื่อมงาน ต่อจึงเกิดเหตุสลดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
#3: ระหว่างการวางแผนโครงการ ให้มีการทบทวนลำดับการทำงานให้พนักงานได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
ข้อวิจารณ์: ใน เหตุการณ์ครั้งนี้ เพลาขับทำงานขึ้นมาโดยไม่คาดคิด ในขณะที่พนักงานของผู้รับเหมาทำงานอยู่ใกล้เครื่อง การป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับพนักงานวิธีหนึ่งคือการลำดับการทำงานตั้งแต่ ต้นจะจบตั้งแต่เริ่มวางแผนงานให้มั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดเหลืออยู่ใกล้ เครื่องขณะจะทดลองเดินเครื่อง

ข้อเสนอแนะ #4:ให้มีการจัดสร้างการ์ดป้องกันเพลาหมุนของเครื่องจักรทุกเครื่อง
ข้อวิจารณ์: ผู้ ตายกำลังปฏิบัติงานใกล้เพลาขับที่มีความเสี่ยงถ้าเพลาขับทำงาน จึงควรมีการ์ดป้องกันปิดกับโครงเหล็กฉากรอบเพลาขับเพื่อกำจัดความเสี่ยงภัย นั้น


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com