แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

คนงานก่อสร้างถูกไฟฟ้าช๊อตผ่านรถเครนที่เกี่ยวโดนสายไฟฟ้าแรงสูง
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 3546
คนงานก่อสร้างถูกไฟฟ้าช๊อตผ่านรถเครนที่เกี่ยวโดนสายไฟฟ้าแรงสูง
 
  คนงานก่อสร้างถูกไฟฟ้าช๊อตผ่านรถเครนที่เกี่ยวโดนสายไฟฟ้าแรงสูง  
 

คนงานก่อสร้างถูกไฟฟ้าช๊อตถึงแก่ความตาย   ขณะที่เขาสัมผัสกับรถเครนซึ่งขณะนั้นได้เกี่ยวโดนสายไฟฟ้าแรงสูง   ผู้ ตายมีสลิงที่ใช้ผูกกับกองไม้อัดที่เกี่ยวกับตะขอของเครนอยู่ ไฟฟ้าจึงรั่วผ่านตัวเขาลงสู่พื้นดิน เพื่อนพนักงานได้ช่วยชีวิตด้วยการผายปอด และปั๊มหัวใจก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
            ขณะเกิดเหตุ มีคนงานก่อสร้างทำงานอยู่สองคน และพนักงานอีกคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครน    โดย ที่ผู้รับเหมาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ เพื่อนคนงานอยู่ในเหตุการณ์ และเห็นเหตุการณ์โดยตลอดขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้เคราะห์ร้ายทำงานอยู่กับผู้รับเหมามาเป็นเวลาสองเดือนแล้วก่อนที่จะเกิด อุบัติเหตุ ผู้รับเหมาอยู่ในธุรกิจก่อสร้างมาเป็นเวลา
7 ปีแล้ว เขาได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงานปฏิบัติมากมายหลายประการ   แต่กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนป้องกันการเจ็บป่วยและเกิดอันตรายแก่พนักงานแต่อย่างใด

การสอบสวน
ในวันเกิดเหตุ พนักงานควบคุมเครนได้รับคำสั่งให้ยกคานรับโครงหลังคาขึ้นไปวางบนชั้นบนของโครงสร้าง  หลัง จากย้ายคานหมดแล้ว ผู้รับเหมาช่วงได้ขอให้พนักงานควบคุมเครนช่วยยกไม้อัดขึ้นไปวางบนชั้นสอง คนงานทั้งสองคนช่วยกันจัดการกับตำแหน่งของเครน ขณะนั้นน้ำหนักของรถเครนอยู่บนล้อยางแทนที่จะตั้งอยู่บนขาหยั่งของรถ   คนงานทั้งสองให้ความระวังกับสายโทรศัพท์ และสายไฟแรงสูงเป็นอย่างดี   ซึ่งในบ่ายวันนั้นเครนก็เกี่ยวกับสายโทรศัพท์มาครั้งหนึ่งจนต้องย้ายที่ตั้งเครนใหม่
            พนักงานผู้เคราะห์ร้ายได้รับมอบหมายให้ช่วยพนักงานควบคุมเครนในการย้ายไม้อัดไปไว้บนชั้นสองของอาคาร   งาน ที่ทำนั้นไม่ใช่งานที่ต้องทำเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้หายเข้าไปหลังเครนเพื่อนำเชือกมาผูกกองไม้อัดเข้ากับ ตะขอของเครน พนักงานอีกคนหนึ่งช่วยงานอยู่อีกด้านหนึ่ง ผู้ควบคุมเครนอยู่ในคอกบังคับเครน ผู้รับเหมาอยู่ใกล้กับกองไม้อัด และเพื่อนของผู้เสียชีวิตอยู่บนชั้นสองของอาคาร
            ณ เวลาที่เกิดเหตุ (บ่ายสองโมงครึ่ง) ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ทำให้พนักงานที่ควบคุมเครนมองสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ไม่ชัดเจน   ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากตัวพนักงานบังคับเครนเอง หรือ ผู้ช่วยดูและบอกตำแหน่งเครนก็ตาม   เครนได้เกี่ยวกับสายไฟแรงสูง เชือกที่ผูกกับตะขอถูกไฟช๊อตจนไหม้ขาดออกจากกันจนตะขอหล่นลงกระแทกพื้นไฟฟ้าขนาด 16,000 โวลต์ ไหลผ่านเครน ผู้ตายถือสายสลิงที่ผูกกับไม้อัดอยู่จึงถูกไฟฟ้า 16,000 โวลต์ไหลผ่านร่างของเขาลงพื้น เนื่องจากรถเครนอยู่บนล้อยาง
เพื่อนพนักงานได้ทำการช่วยชีวิต (CPR) ทันที จากคำให้การของพนักงานว่า หลังเกิดเหตุผู้ตายได้ลุกขึ้นยืนแล้วล้มเอาหน้าฟาดพื้น


สาเหตุของการเสียชีวิต

แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช๊อต

ข้อแนะนำ
1: นายจ้างควรแจ้งให้พนักงางทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมมาตรการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นให้ลูกจ้างทราบ
            -
ให้ข้อมูลถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และวิธีการป้องกัน
            - ปลูกฝัง และสร่างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงอันตราย
            - นายจ้างควรจัดให้มีการจัดทำแผนป้องกันการเจ็บป่วย และประสบอันตรายให้พนักงานปฏิบัติ

2: นายจ้างควรพัฒนา และปฏิบัติตามวิธีการทำงานกับเครนในที่ใกล้สายไฟแรงสูง อย่างเคร่งครัด

นายจ้างต้องไม่อนุญาตให้พนักงานใดใช้งานเครนในระยะห่างไม่เกิน
10 ฟุต จากสายไฟแรงสูงโดยไม่มีการตัดไฟฟ้า
3: นายจ้างควรติดต่อแจ้งให้การไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อต้องทำงานใกล้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com