แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 3285
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
 
  การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา  
 
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุด Staple กระเด็น ใส่ขณะที่คนงานกำลังใช้งานเครื่องยิงหมุดประกอบแผ่นไม้อัด และหมุดต้นเหตุตัวนี้ทะลุไม้อัดไปโดนกรอบโลหะด้านหลังกระเด็นใส่จนกรอบแว่น แตก ตัวผู้ปฏิบัติงานเองได้รับบาดเจ็บมีรอยถลอกที่บริเวณคิ้วและโหนกแก้ม แต่สามารถรักษาดวงตาไว้ได้ 

มี การประมาณกันว่ามีคนงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เกี่ยวกับดวงตาแทบทุกวัน มีความสูญเสียไปกับความสูญเสียในการผลิต การรักษาพยาบาล และค่าชดเชย  ซึ่งผลการสำรวจหาสาเหตุของการบาดเจ็บเกี่ยวกับดวงตาในผู้ป่วย จะเห็นได้ว่า

ผู้ป่วย 3 คนใน 5 คนไม่ได้สวมใส่แว่นป้องกันขณะเกิดเหตุ

ในผู้ป่วย 1000 คน มีผู้ป่วย 40 คนที่ใส่แว่นที่ไม่มีการปิดป้องกันด้านข้าง

ต้นเหตุของการบาดเจ็บร้อยละ 70 เกิดจากเศษวัสดุกระเด็น ปลิว หรือตกใส่ตา สะเก็ดไฟเชื่อมเข้าตา ประมาณว่าจำนวนสามในห้าของขนาดของวัสดุที่เข้าตามีขนาดเล็กกว่าหัวเข็มหมุด และปลิวเข้าตาด้วยความเร็วไม่เกินความเร็วของการขว้างปาสิ่งของออกจากมือ

หนึ่งในห้ารายเกิดจากสัมผัสกับสารเคมี นอกนั้นเกิดจากสิ่งของที่มีปลายข้างหนึ่งผูกตรึงแขวนไว้แล้วแกว่งมาโดนตา

พบการบาดเจ็บเกี่ยวกับดวงตาในอุตสาหกรรมทุกประเภท รายงานของ BLC ระบุว่า แรงงานฝีมือเช่น ช่างเครื่องมือกล ช่างซ่อม ช่างไม้ ช่างประปา มีสถิติได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับดวงตาถึง 40% พนักงาน ปฏิบัติการเช่น พนักงานประกอบชิ้นส่วน พนักงานขัดเจียรแต่งผิวงานได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับดวงตาเกินกว่าหนึ่งในสาม ราย ขณะที่กรรมกรรับจ้างทั่วไปได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับดวงตาหนึ่งในห้าราย ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเป็นพนักงานในสายการผลิต กว่า20%เป็นคนงานก่อสร้าง

 

จะป้องกันอันตรายเกี่ยวกับดวงตาได้อย่างไร
วิธีที่ดีที่สุดคือการใส่แว่นตาป้องกันไว้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
  โดยกฎหมายได้พียง 40% เท่านั้นที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสมกับงาน

การ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเกี่ยวกับดวงตาต้องได้รับการเอาใจใส่ ดูแลไม่ให้มีรอยขีดข่วน หรือคราบสกปรกมาบดบังความสามารถในการมองเห็น

 

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาสามารถป้องกันได้ผลหรือไม่

มี คนงานจำนวนไม่น้อยที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับดวงตาแม้จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน แล้วก็ตาม มีความเชื่อว่าอุปกรณ์ป้องกันสามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บให้กับเขาได้ ขณะที่คนงานอีกเกือบครึ่งหนึ่งมีความเห็นว่าน่าจะมีอุปกรณ์หรือวิธีป้องกัน ที่ดีกว่าที่เขาใช้อยู่

 

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

ไม่ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม เศษวัสดุ ฝุ่น ควัน ไอ หรือรังสีที่เป็นอันตรายล้วนสามารถก่อเกิดอันตรายกับดวงตาได้เสมอ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสามารถป้องกันอันตราย เหล่านี้ได้

 

แว่นตานิรภัย

แว่น ตานิรภัยจะมีลักษณะภายนอกเหมือนกับแว่นตาธรรมดาที่มีใช้ทั่วไป แต่ได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันเศษวัสดุกระเด็นใส่ได้ เลนส์ของแว่นตานิรภัยทำจากวัสดุกันกระแทกและมีกรอบแว่นที่แข็งแรงทนทาน มากกว่าแว่นตาธรรมดามาก แว่นตานิรภัยต้องได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาสามารถเลือกใช้แว่นตานิรภัยเฉพาะที่เป็นทั้งแว่นสายตา ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันด้านข้าง รวมถึงเลนส์สีเพิ่มเติมให้กับแว่นตานิรภัยมาตรฐานด้วย

 

แว่นตานิรภัยแบบปิดครอบทั้งดวงตา safety goggles

แว่นตาแบบ Safety Goggles ทำจากวัสดุทนแรงกระแทก และมีเลนส์สีให้เลือกเช่นเดียวกับแว่นตานิรภัยแบบธรรมดา Safety Goggles สามารถป้องกันวัสดุกระเด็นจากรอบทิศทาง อาจมีที่ระบายอากาศทั้งโดยตรง หรือผ่านส่วนเสริมเพิ่ม

 

หน้ากากและหมวกแข็ง

หน้ากาก และหมวกแข็ง โดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเกี่ยวกับดวงตาโดยตรง แต่มักถูกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเกี่ยวกับดวงตา หน้ากากแบบปิดเต็มใบหน้ามักใช้เมื่อต้องทำงานกับสารเคมี หรือความร้อน หรือแสงจ้า หมวกแข็งมักใช้กับงานเชื่อมหรืองานหลอมโลหะ

อันตราย เกี่ยวกับดวงตาสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยที่เหมาะกับ ลักษณะของงาน แว่นตาธรรมดาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันอันตรายเกี่ยวกับดวงตาได้ดีพอ พนักงานต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของบริษัทและต้องไม่รีรอ ที่จะปรึกษาผู้บังคับบัญชาเมื่อมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติที่จะป้องกันอันตราย ที่จะเกิดกับดวงตาหรือชีวิต

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com