แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 3779
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
 
  ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร  
 

ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการที่ร่างของเขาติดอยู่ในเครื่องพับเหล็ก ขณะกำลังไล่ขันน๊อตเครื่องจักรให้แน่น ในการปฏิบัติงานของเขา เขาต้องนอนอยู่บนพื้นคอนกรีตระหว่างตัวเครื่องกับส่วนเคลื่อนที่ในการส่ง เคลื่อนชิ้นงานในกระบวนการผลิต ร่างของเขาถูกบดติดอยู่ระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกับตัวเครื่อง

ในสถานที่เกิดเหตุพบว่าไม่มีการปิดล๊อกเครื่อง และติดป้ายแจ้งสถานะภาพการซ่อมบำรุงเครื่องก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพับเหล็กนี้  หน่วยงานสอบสวนของกรมแรงงานได้สรุปมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันนี้ดังนี้

o                    ทั้งนายจ้างและพนักงานต้องเข้มงวดในการปฏิบัติในเรื่องการปิดล๊อกเครื่อง และติดป้ายแจ้งสถานะภาพการซ่อมบำรุง

o                    นายจ้างต้องจัดทำ ติดตั้งการ์ดป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

o                    นาย จ้างควรพิจารณาเรื่องการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับสัญญาณ (แสง ความดัน หรือสิ่งเคลื่อนไหวในพื้นที่) ประจำเครื่องจักรทำงานอัตโนมัติที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึง ขั้นบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้

o                      นาย จ้างควรพิจารณาให้มีโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานปฏิบัติ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

เป้าหมายของการสอบสวนประเมินควบคุมการสุญเสียชีวิตในที่ทำงาน (Fatality Assessment and Control Evaluation, FACE) คือการป้องกันการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากงานโดยศึกษาจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน  คน งาน เนื้องานที่พนักงานปฏิบัติ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการควบคุมการปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยข้างต้น การผลิตและเผยแพร่รายงานนี้มีความมุ่งหมายเพียงจะให้การศึกษาแก่นายจ้าง พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ถึงวิธีในการป้องกันการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำงาน

 

บทนำ

                  ดังที่กล่าวนำมาแล้วถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานพับเหล็กแห่งนี้ โรงงานนี้ได้เปิดดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการพับเหล็กมาเป็นเวลา 30 ปี มีพนักงานรวม 1,350 คน อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่เปิดดำเนิน กิจการมา บริษัทมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยและทีมงานสนับสนุนเต็มเวลาทำ งาน มีโปรแกรมความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานเป็นประจำ

ผลการสอบสวน

ผู้ตายทำงานกับบริษัทเป็นเวลา 18 ปีแล้ว เหตุเกิดเวลาบ่ายสองโมง หลังจากที่ผู้ตายปฏิบัติงานในวันนั้นมาแล้ว 7 ชั่วโมง เครื่องจักรต้นเหตุเป็นเครื่องพับเหล็กที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถพับเหล็กความยาวสูงสุด 12 เมตร

ขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามคู่มือประจำเครื่อง การทำงานเริ่มจากเครื่องลำเลียงเหล็กเข้าไปที่เครื่องปั๊มเพื่อพับเเหล็ก รวมถึงปั๊มเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนเหล็กตามที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นเครื่องจะลำเลียงเหล็กที่พับแล้วเข้าไปที่เครื่องปั๊มรูเพื่อปั๊มรู ตามตำแหน่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ จากนั้นเหล็กจะถูกลำเลียงต่อไปยังเครื่องตัดพื่อตัดเป็นท่อนตามความยาวที่ ตั้งโปรแกรมไว้แล้วเช่นกัน   ก่อน ที่จะถูกลำเลียงต่อไปยังพื้นที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป ช่วงเวลาของการทำงานของเครื่องพับเหล็กนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน สำหรับงานที่กำลังผลิตในขณะเกิดเหตุนี้มีช่วงเวลาของการทำงานประมาณ ห้านาทีครึ่ง

เช้าวันเกิดเหตุ พนักงานมีปัญหากับเครื่องในขั้นตอนของการพับเหล็ก  จึงตามผู้ตายซึ่งเป็นช่างซ่อมบำรุงมาทำการตรวจซ่อม เขาเข้ามาเริ่มตรวจซ่อมเมื่อเวลาหลัง 7 โมง เช้าเล็กน้อย เขากลับไปเอาเครื่องมือและกลับมาที่เครื่องอีกครั้งพร้อมผู้ช่วย เขาและผู้ช่วยง่วนอยู่กับเครื่องพับเหล็กเกือบทั้งวัน  พบว่าระดับของแท่นปั๊มไม่ถูกต้อง  จึง ทำให้พับมุมเหล็กไม่ได้ตามต้องการ ตามลำดับของการทำงาน เขาต้องยกแท่นปั๊มขึ้นด้วยแม่แรงให้พ้นจากพื้นเพื่อตรวจสิ่งผิดปกติที่ขัด อยู่ใต้แท่นปั๊ม เขาตรวจดูตามขั้นตอนและปล่อยแท่นปั๊มลงตามเดิม เขาให้พนักงานประจำเครื่องเริ่มทดลองเดินเครื่องพับเหล็กขนาดยาว 12 เมตรเพื่อดูว่าตั้งแท่นได้ระดับหรือยัง ปรากฏว่ายังต้องทำการปรับระดับอีก เขาจึงให้พนักงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องอีกเพื่อทำการปรับตั้งระดับจนสามารถ ปรับตั้งระดับได้ตามต้องการ เขาให้พนักงานเดินเครื่องพับเหล็กขนาดยาว 12 เมตรอีกหนึ่งชิ้นโดยให้คอมพิวเตอร์สั่งการซึ่งใช้เวลาในกระบวนการประมาณ 5 นาที ขณะที่เครื่องเริ่มทำงาน ตัวของช่างซ่อมบำรุงและพนักงานประจำเครื่องอยู่บนพื้นที่ของตู้ควบคุมการทำงานของเครื่อง

เมื่อ เครื่องเริ่มทำงานแล้ว เขาทั้งสองได้ผละออกจากตู้ควบคุมฯ ผู้ควบคุมเครื่องไปที่ทางออกของเหล็กที่ผ่านกระบวนการพับและตัดออกเป็นท่อน แล้ว ส่วนผู้ตายผละออกไปอีกทางหนึ่ง ผู้ควบคุมเครื่องให้การว่าเขาไม่ทันระวังไม่ให้ผู้ตายเข้าไปด้านหลังของ เครื่องซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้น (ในกระบวนการพับเหล็กนี้ เมื่อเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานอยู่ประจำตู้ควบคุมการทำงานของเครื่อง ตามขั้นตอนการทำงาน พนักงานประจำเครื่องจะอยู่ประจำที่ทางออกของเครื่องตัดเหล็กเพื่อรวบรวม เหล็กที่ผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนแล้วเท่านั้น) ผู้ช่วยของผู้ตายยังคงอยู่ที่หน้าตู้ควบคุมฯ ทำการใส่ฝาครอบเครื่องพับเหล็ก ผู้ตายบอกผู้ช่วยของเขาว่าเขาจะเข้าไปขันน๊อตที่ยึดเครื่องพับเหล็กกับพื้น ให้แน่น ผู้ช่วยช่างให้การว่าเขาเห็นผู้ตายนอนหันหน้าไปทางแท่นปั๊มและหันหลังให้กับ ส่วนลำเลียงเหล็ก ผู้ช่วยช่างทำการประกอบฝาครอบเครื่องพับเหล็กต่อไป ณ ตำแหน่งนี้เขาไม่สามารถมองเห็นผู้ตายได้ เขาได้ยินเสียงร้องของผู้ตายและรีบหันกลับไปกดปุ่มปิดเครื่องฉุกเฉินที่ตั้ง อยู่ด้านหลังของเขาทันที เขารีบวิ่งอ้อมไปด้านหลังของเครื่องและพบว่าเครื่องลำเลียงเหล็กได้ลากร่าง ของผู้ตายเบียดอัดเข้าระหว่างแท่นปั๊มกับเครื่องลำเลียงในท่านั่งและยังคงมี สติอยู่ ผู้ตายพยายามช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเครื่องพับเหล็ก ช่องว่างที่เขาเข้าไปติดอยู่กว้างเพียง 8-9 นิ้วเท่านั้น (บริเวณที่ร่างของผู้ตายเข้าไปติดอยู่ จะมีขดลวดไฟฟ้าตั้งอยู่ ซึ่งโดยปกติจะมีช่องว่างประมาณ 2 นิ้ว เท่านั้น ขณะที่เขาพยายามดิ้นรนออกมาจากเครื่อง เขาคงต้องใช้แรงถ่างช่องว่างให้กว้างขึ้นจึงหลุดออกมาได้) พนักงานประจำเครื่องที่อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องได้ยินเสียงร้องขอความช่วย เหลือจากผู้ช่วยช่าง จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือ  แต่พนักงานได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

การ สอบสวนระบุว่าไม่มีการปิดการทำงานและติดป้ายแสดงสถานะภาพของเครื่องก่อน ดำเนินการซ่อมเครื่อง บริษัทมีข้อกำหนดระเบียบวิธีและจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปิดการทำงานและติด ป้ายแสดงสถานะภาพของเครื่อง และยังมีการบรรจุเป็นหัวข้อในการประชุมประจำเดือนอยู่เป็นประจำ ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เคยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนี้มาแล้ว  นอก จากนี้บริษัทยังมีบันทึกการปิดการทำงานของเครื่องและการติดป้ายแสดงสถานะภาพ ของเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงผู้ที่ทำการปิดการทำงานของเครื่องไว้ด้วย ผู้ตายก็มีประวัติบันทึกที่ดีในเรื่องนี้ ไม่มีใครทราบเหตุผลในการละเลยการปฏิบัติตามขั้นตอนในครั้งนี้ พนักงานประจำเครื่องให้การเพิ่มเติมว่าคอมพิวเตอร์ของเครื่องมีบันทึกว่ามี การปิดการทำงานของเครื่องโดยการตัดไฟที่เมนเบรกเกอร์ระหว่างการปรับตั้งนี้ อย่างน้อยสองครั้ง ตัวเมนเบรกเกอร์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่องพับพอสมควร และเป็นจุดที่ต้องทำการปิดการทำงานและติดป้ายแสดงสถานะภาพของเครื่องก่อนทำ การซ่อมบำรุงด้วย

 

สาเหตุของการเสียชีวิต

ใบมรณะบัตรระบุสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บสาหัสในทรวงอกและช่องท้อง

 

ข้อเสนอแนะแลข้อพิจารณ์

ข้อเสนอแนะ

ทั้งนายจ้างและพนักงานต้องเข้มงวดในการปฏิบัติในเรื่องการปิดล๊อกเครื่อง และติดป้ายแจ้งสถานะภาพการซ่อมบำรุง

ข้อพิจารณ์  

การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนี้สามารถป้องกันความสูญเสียในครั้งนี้ได้

 

ข้อเสนอแนะ

นายจ้างต้องจัดทำ ติดตั้งการ์ดป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

ข้อพิจารณ์  

ใน กรณีนี้ เครื่องพับเหล็กมีส่วนประกอบของเครื่องลำเลียงที่เลื่อนไปตามรางที่มีช่อง คับแคบ มีความเสี่ยงภัยจากเครื่องลำเลียงเอง และจากการถูกบดกับแท่นปั๊มเหล็กหรือสิ่งอื่นใดตลอดแนวเครื่องลำเลียง จำเป็นต้องมีการ์ดป้องกันตลอดแนว การกั้นแบ่งเช่นใช้รั้วกั้นตลอดแนวทางเลื่อนของเครื่องลำเลียงเป็นวิธี ป้องกันที่ดี อาจมีประตูสำหรับเข้าออกที่มีสวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ล๊อกของประตูที่จะ ตัดไฟที่เข้าเครื่องในขณะประตูเปิด

 

ข้อเสนอแนะ

นาย จ้างควรพิจารณาเรื่องการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับสัญญาณ (แสง ความดัน หรือสิ่งเคลื่อนไหวในพื้นที่) ประจำเครื่องจักรทำงานอัตโนมัติที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึง ขั้นบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้

(หมาย เหตุ มาตรการนี้มีไว้เสริมเพิ่มเติมให้กับระเบียบวิธีปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยว กับการปิดการทำงานและการติดป้ายแจ้งสถานะภาพเครื่องจักรเท่านั้น ไม่ใช่มาตรการที่ใช้แทนกันได้)

ข้อพิจารณ์  

มี วิธีการอยู่มากมายที่สามารถให้ความปลอดภัยกับเครื่องจักรเช่น เครื่องพับเหล็กในกรณีตัวอย่างนี้ เช่น เครื่องจับสัญญาณแสงที่ติดตั้งให้ส่งสัญญาณแสงระหว่างเครื่องลำเลียงกับ เครื่องพับเหล็ก เมื่อมีสิ่งกีดขวางทางเดินของแสงจะเป็นการตัดไฟฟ้าที่จะทำให้เครื่องจักรทำ งานได้ หรือ สวิทซ์ความดันที่ติดตั้งไว้กับเครื่องลำเลียง เมื่อกระทบเข้ากับวัตถุจะทำให้เครื่องลำเลียงทำงานกลับทิศทางกันเป็นต้น และก็เช่นเดียวกัน มาตรการทั้งสองนี้เป็นมาตรการเสริมเท่านั้น ไม่อาจใช้ทดแทนระเบียบวิธีปฏิบัติในการปิดการทำงานและติดป้ายแสดงสถานะของ เครื่องได้

 

ข้อเสนอแนะ

นาย จ้างควรพิจารณาให้มีโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานปฏิบัติ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อพิจารณ์  

เพื่อ เป็นการย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบ หัวหน้างานและฝ่ายบริหารควรมีการตรวจตราให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการปิดการ ทำงานและการติดป้ายแสดงสถานะของเครื่องอย่างเคร่งครัดเป็นประจำ การตรวจนี้ควรจัดทำเป็นเอกสารและบังคับใช้ มีมาตรการลงโทษถ้ามีการฝ่าฝืน ควรปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อมาตรการป้องกันอันตรายให้เกิดขึ้นในทุกคน และยึดถือว่าความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่จะต่อรองกันได้

 

 

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com