แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
เงื่อนไข ข้อตกลงและสิทธิพิเศษของสมาชิก

www.shethai.com ได้จัดทำขึ้นโดยนักวิชาการ และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ยกว่า 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร บทความ และสาระประโยชน์ต่างๆด้านวิชาการจากในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

สิทธิประโยชน์ของ"สมาชิกพิเศษ"
1. จะได้รับแจ้งข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ และข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เราได้จัดทำขึ้นใน website โดยจะจัดส่งเป็นจดหมายข่าวแจ้งไปทาง E-mail และหากเป็นกฎหมายใหม่ เราจะได้จัดส่งเป็น attach file ส่งให้กับสมาชิกโดยทาง E-mail
2. สามารถใช้บริการข้อมูลได้ทุกส่วนของ Web โดยไม่จำกัด
3. สามารถ download เอกสารที่เราจัดทำไว้ ไปปรับใช้งานได้อย่างเต็มที่
4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 10-15 % เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดย SHEThai.com
5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 20-25% สำหรับการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
6. ได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อใช้บริการอื่นๆของ SHEThai.com
7. ได้รับบริการตอบปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากทีมที่ปรึกษาโดยผ่าน E-mail เป็นการเฉพาะราย
8. สามารถประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จป. ได้ฟรี
อัตราค่าสมาชิกปีละ 1,200 บาท(ราคารวม VAT 7%)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้ Click “สมัครสมาชิก”
3. ทางระบบจะส่ง Auto Mail ไปแจ้งว่าได้รับการสมัครสมาชิกของท่านแล้ว
4. การชำระเงิน ขอให้ท่านโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ในนาม
"บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 047-2-47301-7" เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-3801-2895-1
5. เมื่อท่านชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านส่ง Fax หลักฐานการชำระเงินไปทาง Fax : 02-513-7445 , 02-511-3903 ต่อ 102
6. เมื่อได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางเราจะเปิดระบบอนุมัติให้เข้าใช้งานใน Website : www.shethai.com ได้ อย่างช้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน
7. ทางระบบจัดจัดส่ง Auto mail ไปแจ้งการเปิดระบบ ให้ท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com