แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

สามัญสำนึกในการทำงาน
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อเสาร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เข้าชม : 514
สามัญสำนึกในการทำงาน
 
  สามัญสำนึกในการทำงาน  
 

เรามักจะพูดกันว่า พวกเราไม่ได้มีสามัญสำนึกมาตั้งแต่เกิด แต่เราได้รับมาจากในระหว่างชีวิตของเรา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การมีสามัญสำนึกเป็นเรื่องของประสบการณ์ทั่วๆไป  เราเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจากประสบการณ์ของคนอื่นๆและของตัวเราเอง  การตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม การป้องกันตัวเองและห่วงเพื่อร่วมงานก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการมีสามัญสำนึกที่ดี
พนักงานทั้งหมดสามารถที่จะป้องกันตัวเองที่จะไม่ให้ได้รับบาดเจ็บได้ ด้วยการสังเกตวิธีการทำงานของคนอื่นที่ทำอะไรเสี่ยงๆและได้รับบาดเจ็บย่อมเป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ง่ายกว่าที่จะทำให้ตัวเองต้องบาดเจ็บเสียเอง  ซึ่งนี่แหละคือการมีสามัญสำนึก

ผู้ชำนาญการมักจะบอกว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน  ไม่ใช่สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย  ถึงแม้ว่านายจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยตามกฎหมาย  แต่พนักงานเองจะต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัย  โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและฝึกฝนตัวเองให้มีสามัญสำนึก  จะทำให้งานที่ทำราบรื่นและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่การกระทำดังนี้

ทำอะไรแบบรีบเร่ง
บางครั้งน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งที่ทำงานแบบรีบเร่งเพื่อให้งานให้เสร็จโดยเร็วมากกว่าสนใจเรื่องความปลอดภัย  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ควรจะใช้เวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและจะต้องปลอดภัยด้วย

ชอบทำอะไรเสี่ยงๆ
นิสัยชอบท้าทายหรือไม่เอาใจใส่การทำงานด้วยความปลอดภัยจะทำให้เพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่กับความเสียง  ควรจะต้องปฏิบัติงานตามกฎและข้อบังคับความปลอดภัยและระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน  จงจำไว้ว่า พฤติกรรมที่คึกคะนองไม่เหมาะสำหรับการทำงานและอาจนำไปสู่การถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัย

จิตใจหมกมุ่น
คนที่ชอบฝันกลางวัน มักจะทำให้จิตใจไม่อยู่กับงาน  เพราะการที่มัวปล่อยให้ใจลอยคิดถึงวันหยุดพักผ่อนหรือเรื่องอื่นๆและไม่สนใจงานจะนำพาให้เกิดการได้รับอันตรายสาหัสหรืออาจถึงตายได้ ควรจะมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่  เพราะหากจิตใจที่มีปัญหาเป็นกังวลหรือไม่มีสมาธิ สับสน จะทำให้ต้องเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน

มีทัศนคติที่ไม่ดี
การที่อยู่ในอารมณ์โกรธ หรืออารมณ์ไม่ดีในระหว่างการทำงาน สามารถนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ เพราะการที่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจะทำให้ขาดความระมัดระวัง  จิตใจไม่อยู่กับงานมักจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะการที่ปล่อยให้ตัวเองอารมณ์ไม่ดี หรืออยู่ในอารมณ์โกรธจะมีผลทำให้คนอื่นต้องบาดเจ็บเพราะเราได้  จงจำไว้เสมอว่า จะต้องควบคุมอารมณ์ให้ปกติในระหว่างการทำงาน

พลาดที่จะค้นหาอันตรายที่มองไม่เห็น
บางครั้งอันตรายใหม่ๆ หรืออันตรายที่ไม่คาดหมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของงานที่ทำ ดังนั้น จึงต้องตื่นตัวเสมอในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  อันตรายที่มองไม่เห็นรวมถึงของเหลวที่หกกระเด็นออกมาที่พื้น จนเป็นเหตุทำให้ลื่นหกล้ม แม้กระทั่งสายไฟที่พาดตรงทางเดินก็อาจทำให้สะดุดหกล้มได้ ท่อที่อยู่เหนือศีรษะในระดับต่ำๆย่อมหมายถึงการที่จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะได้ แม้กระทั่งการไม่ได้ปิดเครื่องในระหว่างซ่อมเครื่องด้วย

จงจำไว้เสมอว่า จะต้องมีความตื่นตัวสำหรับอันตรายทีมีอยู่เสมอเพื่อไม่ทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  เราสามารถทำงานให้ดีได้โดยไม่ต้องรีบเร่งเกินไป  มีทัศนคติที่ดีและรักษาอารมณ์ให้ดีในระหว่างการทำงาน เพราะเหล่านี้ล้วนเป็นการมีสามัญสำนึกธรรมดา ที่พนักงานฉลาดๆเขาทำกัน

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com