แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

บทบาทผู้บริหารกับงานความปลอดภัย
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เข้าชม : 563
บทบาทผู้บริหารกับงานความปลอดภัย
 
  บทบาทผู้บริหารกับงานความปลอดภัย  
 

เมื่อใดก็ตามที่ผู้จัดการ ผู้บริหารจะมีการปฏิสัมพันธ์พนักงาน ควรจะต้องสวมบทบาทเป็นผู้รับฟังที่ดี  เพราะทักษะในการใช้คำถามที่ไม่มีลักษณะคุกคามหรือข่มขู่ จะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับคำตอบและข้อเสนอแนะดีๆอย่างจริงใจจากพนักงาน  สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ดี  และยิ่งสามารถตอบสนองข้อเสนอแนะของพนักงานด้วยการกระทำที่รวดเร็วแล้ว  จะยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการแก้ไขปรรับปรุงเรื่องต่างๆให้ถูกต้อง ด้วยความเป็นห่วงพนักงานอย่างแท้จริง

ผู้จัดการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาจเริ่มต้นจากการหมั่นเดินสำรวจรอบๆสถานที่ทำงาน การกระทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ชัดเจนก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้จัดการ ผู้บริหารสามารถระบุสภาพอันตราย และการทำให้อันตรายลดน้อยลงได้ เพราะบ่อยครั้งที่จะต้องแสดงให้พนักงานได้เห็นถึงความรับผิดชอบและตั้งใจที่จะปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยแก่พนักงาน  โดยจะต้องทำให้พนักงานไม่เกิดความกังวลใจในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นอันตรายในสถานที่ทำงาน  ดังนั้น การที่นายจ้าง  ผู้บริหาร ผู้จัดการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในระหว่างการเดินรอบๆสถานที่ทำงาน  ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการสื่อสารในลักษณะเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน  อันจะทำให้เกิดการกำลังใจและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ผลการผลิตโดยรวมที่ดียิ่งขึ้น

การเตรียมตัว
ทำตัวให้คุ้นชินกับสถานที่ทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงาน รวมทั้งพิจารณาถึงอันตรายที่เพิ่งเกิดขึ้น  อาจได้จากการตรวจรายงาน  การบาดเจ็บ รวมถึงข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน  รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุรวมถึงรายงานที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและจะนำไปสู่อุบัติเหตุ(Incident report) วัตถุประสงค์หลักของการเดินสำรวจพื้นที่ทำงานก็เพื่อมุ่งหาอันตรายที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้น  และทำให้เกิดการปรับปรุงให้มีสภาพความปลอดภัยมากขึ้นหรือทำให้อันตรายลดน้อยลง

การใส่อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม
สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยเช่นเดียวกับที่พนักงานใช้  คงไม่มีอะไรที่จะลดความน่าเชื่อถือได้เร็วไปกว่าการใส่อุปกรณ์นิรภัยที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้และสวมใส่อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม  ขอให้พิจารณาถึงอันตรายประเภทเดียวกันควรใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกัน

การสื่อสารกับพนักงาน
เป้าหมายของการสื่อสารกับพนักงานไม่ใช่การสื่อสารในลักษณะของการข่มขู่ การคุยกันในกลุ่มเล็กๆ ย่อมดีกว่าการพูดคุยกับพนักงานในกลุ่มใหญ่ เพราะจะทำให้อึดอัด

ให้พิจารณาถึงสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ผนังหรือประตูที่ชำรุดเนื่องจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ หรือรถโฟล์กลิฟท์  เพราะเป็นแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นโอกาสที่จะทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บได้ในอนาคต

ให้พูดคุยกับพนักงานที่ที่เขาทำงาน เป็นการกระตุ้นความรู้ ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายที่จะพูดคุยด้วย  ทำให้พนักงานมั่นใจว่า เราสนใจหรือตั้งใจจะมาค้นหาปัญหาและหาทางแก้ไขให้  เช่น การปรับปรุงในเรื่องสภาพความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน ไม่ใช่การจะมาหาความจับผิดใคร หลีกเลี่ยงการใช้คำถามที่ต้องการคำตอบแค่ ใช่ หรือ ไม่ใช่  แต่ต้องเป็นคำถามที่สนับสนุนให้พนักงานได้พูดคุย

ให้สังเกตพนักงานจากการทำงานจริง เช่น สังเกตการยกของหนัก ดูว่าพนักงานยืนหรือนั่งในท่าทางที่ถูกต้องหรือไม่  หรือพนักงานต้องทำงานด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆหรือไม่ ให้สังเกต จดบันทึกและถ่ายภาพ  มาตรการเช่นนี้ต้องการสร้างระดับของความไว้วางใจที่จะทำให้พนักงานมั่นใจว่าเราสนใจที่จะปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัย ไม่ใช่คอยเก็บข้อมูลความผิดพาด  ถ้าพนักงานทำงานสัมผัสกับสารเคมีหรือทำงานที่มีเสียงดังหรือสัมผัสความร้อน ย่อมต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดจากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย

การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุด เป็นการแสดงให้เห็นว่า การทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเท่าที่สามารถจะทำได้

การติดตาม
การติดตามเป็นสิ่งที่สำคัญ  เพราะหากไม่มีการติดตามหรือทำอย่างไม่จริงจัง คงทำให้พนักงานเกิดความไว้วางใจได้ยาก  และอาจทำให้พนักงานรู้สึกอึดอัดและขาดความกระตือรือล้นในการมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ยากที่จะทำให้พนักงานกลับมาให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจอีก  ผู้บริหารหรือผู้จัดการควรจะต้องมีการเตรียมแผนการที่จะลดหรือทำให้อันตรายหมดสิ้นไป ภายหลังที่มีการเดินสำรวจแล้วด้วยการกระทำที่แสดงออกอย่างรวดเร็วหรือไม่ชักช้า โดยแสดงให้เห็นถึงแผนการควบคุมที่ชัดเจน และจะทำให้เป็นมาตรการที่ถาวรและมีการปรับปรุง  แผนการลดหรือทำให้อันตรายหมดไปนี้จะต้องแบ่งปันให้ผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานด้วยกันทราบด้วย


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com