แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

เพราะอะไรจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อเสาร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เข้าชม : 916
เพราะอะไรจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ
 
  เพราะอะไรจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ  
 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยมากกว่าสภาพการทำงานที่ไมปลอดภัยหลายเท่า  ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็มีหลายประการ แต่คนทำงานมักจะมองหาสิ่งที่เขาจะโทษได้ไว้ก่อนทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เพราะเป็นวิธีการง่ายๆไม่ต้องไปหา “สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ”  ลองพิจารณาดูถึงสาเหตุที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้  ให้พิจารณาว่าเป็นการกระทำเพราะพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของตัวพนักงานหรือไม่   หากเป็นเช่นนั้น ถือว่าโชคดีมากที่พนักงานนั้นยังไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ  แต่ก็ไม่แน่เสมอไปที่จะโชคดีได้ในคราวต่อไป

  1. ชอบลัดขั้นตอนงาน   เวลาทำงานประจำวันก็อยากให้เสร็จเร็วๆ  แต่การที่ต้องการประหยัดเวลาก็อาจทำให้ต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยที่จะต้องสูญเสียไปเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน  เพราะการลัดขั้นตอนก็เป็นการลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยไปด้วย  แต่เป็นการสร้างโอกาสที่จะทำให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

  2. เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป   การที่เรามีความเชื่อมั่นตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่มีอะไรมากเกินไปก็มักจะให้เราเกิดความประมาทเพราะคิดว่า “ไม่มีทางที่จะเกิดกับเรา”  ซึ่งทัศนคติเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือขั้นตอนการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ หรือวิธีการทำงาน ล้วนแล้วแต่จะนำไปสู่อันตรายที่จะทำให้บาดเจ็บได้ทั้งสิ้น

  3. เริ่มต้นทำงานทั้งที่ไม่ทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน   เพราะการทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกต้องตั้งแต่แรกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง   เพราะการที่พนักงานได้รับมอบหมายงานมาโดยที่ได้รับการสอนหรือได้รับข้อมูลมาเพียงบางส่วน พนักงานนั้นไม่ควรอายที่จะสอบถามหรือขอคำอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานหรือข้อควรระวังในการทำงานด้วยความปลอดภัยให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำงาน เพราะความปลอดภัยคือชีวิตของตัวพนักงานเอง

  4. การดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบไม่ดีพอ  เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้า ผู้บริหาร หรือ จป.อาวุโสเดินเข้ามาตรวจยังสถานที่ทำงาน การดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบของพื้นที่ทำงานของแต่ละคนย่อมสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติด้านคุณภาพ  การผลิตและความปลอดภัยอย่างชัดเจน  พื้นที่ทำงานที่สกปรกไม่เป็นระเบียบย่อมทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้หลายรูปแบบ  การที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีย่อมเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานอื่น เพราะนอกจากจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้ว ยังทำให้ตัวเองปลอดภัยอีกด้วย

  5. ไม่สนใจกฎระเบียบความปลอดภัย   การที่พนักงานไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยย่อมเป็นการทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมงานเกิดอันตรายได้  เพราะพนักงานได้รับค่าจ้างเพื่อให้ทำงานตามกฎระเบียบของบริษัท ไม่ใช่ทำตามกฎหรือตามใจตัวเอง  ความมักง่ายชอบสบายมักนำไปสู่ความเสียหายได้ในที่สุด

  6. มีเรื่องรบกวนจิตใจในระหว่างการทำงาน  อาจจะเป็นเพราะเจอเรื่องร้ายๆจากทางบ้านทำให้เกิดความกังวลใจในระหว่างทำงานจนเป็นสาเหตุของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้หลายรูปแบบ  ดังนั้น จะต้องพยายามละทิ้งสิ่งที่รบกวนจิตใจนั้นเสียในระหว่างการทำงาน  มุ่งไปที่การทำงานตามขั้นตอนการทำงานด้วยความปลอดภัย  และนอกจากนี้ในขณะที่กำลังยุ่งกับการทำงานและมีเพื่อนมาชวนคุย ทำให้ต้องละสายตาหรือความสนใจจากการทำงานนั้น แม้เพียงเสี้ยวนาทีก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่นกัน

  7. ไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน  การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ด้วยการทำการ “วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย” ย่อมเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดในการที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  การเริ่มต้นงานด้วยความรีบร้อนโดยไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการในการทำงานอย่างถูกต้องย้อมนำไปสู่อันตรายได้

              “การทำงานด้วยความระมัดระวังร้อยครั้ง ย่อมดีกว่าที่จะถูกทำให้ตายเพียงครั้งเดียว”


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com