แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ทัศนคติกับพฤติกรรม
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เข้าชม : 862
ทัศนคติกับพฤติกรรม
 
  ทัศนคติกับพฤติกรรม  
 

มนุษย์เราโดยทั่วไปมักจะมีสัญชาตญาณในการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือความตาย แต่บางทีหรือบ่อยครั้งเรากลับมีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามการที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเสียเอง  ด้วยเหตุผลบางประการ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการขาดความรู้ ไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะเป็นการทำร้ายตัวเอง  หรือพฤติกรรมที่ชอบเสี่ยงๆเนื่องจากมีทัศนคติผิดๆ  ลองวิเคราะห์ตัวเองดูคร่าวๆก็ได้ว่า คุณมีทัศนคติที่มีผลต่อความปลอดภัยอย่างไร

 เมื่อเราลองสอบถามดู  จะพบว่าบางคนบ่นเรื่องกิจกรรมความปลอดภัยที่ต้องทำ  หรือบางคนอาจจะบอกว่าได้ทำตามวิธีเพื่อความปลอดภัยดีอยู่แล้ว  ความแตกต่างระหว่างทั้งสองพวก  ทำให้เห็นทัศนคติที่มีผลต่อสิ่งที่ทำและวิธีการที่เขาทำด้วย

ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือแม้กระทั่งคนที่มีความสุข เป็นเพราะเขามีทัศนคติที่ดี ดังนั้น ในเรื่องของความปลอดภัยก็น่าจะมีทัศนคติที่ดีเช่นกัน  เพราะกฎหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่บัญญัติขึ้นมาก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น  ไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตการทำงานขาดความสะดวกสบาย  การจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่นายจ้างจัดให้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่าย

ถ้าเราให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามในเรื่องของความปลอดภัย นอกจากจะทำให้โอกาสที่จะได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บน้อยลงแล้ว  คุณยังไม่ต้องมีปัญหากับหัวหน้างานที่คอยจะคอยบังคับให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และยิ่งกว่านั้น คุณเองก็จะรู้สึกว่ามีความมั่นใจที่รู้เรื่องงานของตัวเองดีขึ้น  ทำให้สามารถทำงานประจำวันได้โดยไม่ประสบอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ  ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและจะเห็นว่าหัวหน้างานก็จะทำให้วันทำงานของคุณเป็นวันที่สุดยอดอีกด้วย

ไม่มีใครเป็นคนสมบูรณ์แบบ  รวมถึงคนที่ดีที่สุดก็ยังสามารถที่จะลืมหรือทำอะไรผิดพลาดได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันเรื่องความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด  เราจึงควรดูและสังเกตซึ่งกันและกัน  ถ้าจะมีใครสักคนบอกว่าคุณทำงานด้วยวิธีการที่ไม่ปลอดภัย  ก็อย่าไปโกรธหรือต่อต้าน  เพราะเขาแค่ช่วยดูแลให้คุณปลอดภัยมีชีวิตและสภาพการทำงานที่ดี  ถ้าคุณไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรผิด  น่าจะรู้สึกขอบคุณที่มีคนบอกเรื่องความผิดพลาดให้เราทราบก่อนที่เราจะต้องได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ  บางครั้งการที่เราหลงลืมหรือประมาทแม้เพียงเล็กน้อย  เราควรจะรู้สึกขอบคุณที่มีคนให้ความเอาใจใส่เราพอที่จะอยากให้คุณกลับไปทำในแนวทางที่ถูกต้อง  ขณะเดียวกัน ถ้าคุณเห็นใครทำอะไรที่ไม่ปลอดภัย  ให้บอกเลยไปเลย แต่ควรมีวิธีการพูดแบบมีศิลปะหน่อย  จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราในสถานการณ์เดียวกัน

โปรดจำไว้ว่า ทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรม  ถ้าคุณมีทัศนคติดีหรือบวก  สิ่งที่จะตามมาก็คือการที่คุณจะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย  ส่วนทัศนคติทางลบด้านความปลอดภัยก็จะเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ความเครียดและการเกิดอุบัติเหตุ


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com