แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ลดความเสี่ยงภัยจากการใช้ไฟฟ้า
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่ออังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เข้าชม : 1170
ลดความเสี่ยงภัยจากการใช้ไฟฟ้า
 
  ลดความเสี่ยงภัยจากการใช้ไฟฟ้า  
 

แม้ว่าไฟฟ้าจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต แต่หากขาดการบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย จึงต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า มักจะเกิดจาก

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี

 • การใช้เต้ารับตัวเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างนั้น ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เนื่องจากสายไฟฟ้าที่ต่อลงเต้ารับและตัวเต้ารับเอง จะรับกระแสมากจนเกินพิกัด ทำให้เต้ารับมีความร้อนสูงจนเกิดลุกไหม้ได้ หากต้องการใช้ไฟฟ้าในคราวเดียวกันหลาย ๆ อย่าง ควรจะแยกเสียบเต้ารับจะมีความปลอดภัยมากกว่า
 • การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สายไฟฟ้าเสียบแทนเต้ารับ การถอดเต้าเสียบโดยจับที่สายไฟฟ้า การใช้ลวดทองแดงมาต่อแทนฟิวส์ เหล่านี้เป็นต้น อาจจะเป็นเหตุให้ท่านถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นหากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี ต้องรับแก้ไขให้ถูกต้องทันที เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • การติดตั้งเต้ารับไว้ในระดับต่ำกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายได้เมื่อเกิดน้ำท่วม หรือเด็ก็กอาจใช้นิ้ว ลวดหรือวัสดุอื่นแหย่เล่นเข้าไปในรูปเต้ารับ ทำให้ถูกระแสไฟฟ้าดูดเอาได้

อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่แก้ไข
หากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ และต้องหมั่นตรวจสอบ

 • หมั่นสังเกตสภาพของสายไฟฟ้า ต้องไม่เป็นสีคล้ำ ฉนวนหุ้มไม่ชำรุด ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีรอยแตกร้าว แห้ง บวมหรือรอยไหม้ ไม่มีรอยหนูหรือแมลงกัดแทะ และรอยสิ่งของหนักกดทับ อุณหภูมิสายไฟอยู่ในระดับปกติ
 • หากใช้หลังมือสัมผัสผิวฉนวนแล้วรู้สึกร้อนหรืออุ่น แสดงว่าใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดของสายไฟฟ้า จุดต่อบริเวณปลั๊กไฟและเต้ารับหรือสวิตซ์ไฟไม่แน่น
 • หมั่นตรวจสอบจุดต่อและข้อต่อสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร หรืออยู่ตามผนังใต้ฝ้าเพดานเป็นพิเศษ หากมีมดและแมลงอาศัยอยู่ หรือมีรอยน้ำรั่วซึม ให้แจ้งช่างผู้ชำนาญการมาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่
 • หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไม่ควรซ่อมแซมหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเองอย่างเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
 • หากพบสายไฟฟ้าขาดห้อยลงมา หรือขาดตกอยู่บนพื้น อย่าเข้าไปแตะต้องเป็นอันขาด เพราะสายไฟที่ขาดนั้น อาจจะยังคงมีกระแสไฟฟ้าอยู่ ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

ข้อพึงปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้า

การเลือกใช้

 • เลือกใช้ขนาดของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าและการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ให้จัดการเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนที่ใช้กันอยู่เป็นประจำภายในบ้าน เช่น กาต้มน้ำ, เตารีด, กระทะไฟฟ้า, เตาไฟฟ้า เป็นต้น อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้เมื่อท่านใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้นขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวควรดูแลใกล้ชิดและอย่าใช้ใกล้กับสารไวไฟ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ถอดเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกทันที

การเดินสายไฟฟ้า

 • หลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี สารไวไฟ แสงแดดส่องถึง ฝนสาดหรือวางสิ่งของหนักกดทับสายไฟ เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าชำรุดได้ง่าย จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
 • ให้เดินสายไฟฟ้าในบริเวณที่แห้ง ไม่เปียกชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง กรณีมีเด็กเล็กอาศัยอยู่ด้วย ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงกว่าระดับพื้นในระยะไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร หากติดตั้งในระดับต่ำ ให้หาที่ครอบปลั๊กไฟหรือเลือกใช้ปลั๊กที่มีช่องเสียบแบบหมุน เพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วแหย่ปลั๊กไฟ
 • ไม่ปล่อยสายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณโครงเหล็ก รั้วเหล็ก ราวเหล็ก และส่วนที่เป็นโลหะ หากจำเป็นควรนำสายไฟร้อยใส่ท่อพีวีซีให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโครงโลหะ และหากสายไฟฟ้าชำรุดจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก...กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com