แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตัวช่วยบางประการสำหรับพนักงานทำงานกะ
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เข้าชม : 1707
ตัวช่วยบางประการสำหรับพนักงานทำงานกะ
 
  ตัวช่วยบางประการสำหรับพนักงานทำงานกะ  
 

การทำงานกะ  เป็นการทำงานในเวลาที่ไม่ใช่เวลาปกติทั่วไป  ซึ่งโดยลักษณะงานแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานอยู่เสมอ   ลักษณะการทำงานเช่นนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน  เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายจนถึงโรคมะเร็งได้ ดังนั้น นายจ้างส่วนใหญ่จึงควรจะต้องใส่ใจในการทำให้พนักงานทุกคนทำงานได้ด้วยความปลอดภัย  โดยจัดให้พนักงานได้มีการพักผ่อนที่เพียงพอ  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัย  แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว วิธีการจัดการกับพนักงานกะนั้น นายจ้างมักจะใช้วิธีการจากสามัญสำนึกหรือความคิดที่คิดเอาว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสม  โดยอาจจะไม่ใช่วิธีที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์และนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เคยอ่านพบผลงานวิจัยจากต่างประเทศ  ที่พอจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการให้กับนายจ้างดังนี้

การจัดตารางการทำงานที่ดี และการจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ

จากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เข้ามามีส่วนกับปัญหาสุขภาพของพนักงานที่ทำงานกะนั้นมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางกะ การควบคุมปริมาณของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน พฤติกรรมในการทำงาน หรือแม้กระทั่งการใช้ยา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออาการเจ็บป่วยเรื้อรังของพนักงานได้

การจัดตารางกะให้มีการหมุนเวียนเร็ว
มีความเป็นไปได้ในการจัดตารางกะให้มีการหมุนเวียนเร็ว ได้แก่ เข้ากะเช้าสองวัน เข้ากะเย็นสองวันและเข้ากะกลางคืนสองวัน และตามด้วยการหยุดต่อเนื่อง 2-3 วัน  ซึ่งการจัดตารางกะเช่นนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพ ส่งผลดีในระยะสั้นคือช่วยในเรื่องการนอนหลับ  ส่วนในระยะยาวคือช่วยป้องกันการเกิดโรค

การจัดการเกี่ยวกับตารางกะ  คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการจัดตารางกะได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอันสั้น  แต่ก็สามารถจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้  หากพนักงานกะมีตารางแน่นอนตายตัว ให้จัดการย้ายไปจัดตารางกะที่มีการหมุนเวียนเร็ว  หรือหากพนักงานนั้นอยู่ในกะที่มีการหมุนเวียนช้า  อาจจะเริ่มจากการหมุนเวียนกะทุกระยะสองสามสัปดาห์ หรือสองสามเดือน  โดยลดอัตราการหมุนเวียนกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่การจัดตารางกะแบบหมุนเวียนเร็วได้  พยายามให้พนักงานหมุนเวียนอยู่ในวงจรที่ทำนี้  และชี้แจงให้พนักงานได้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการหมุนเวียนกะใหม่นี้เป็นผลจากผลการวิจัย  ซึ่งมีเจตนาจะให้มีการปรับปรุงสุขภาพอนามัยของตัวพนักงานเอง

แสงสว่างที่มีผลต่อระบบนาฬิกาชีวิต
การใช้ดวงไฟส่องสว่างแบบตั้งเวลา และใช้แว่นป้องกันแสงสว่างนั้น   แสงสว่างจะทำให้ระบบของนาฬิกาชีวิตของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง   การใช้แสงสว่าง หรือแว่นป้องกันแสงจะสามารถช่วยให้พนักงานตื่นตัวในเวลาที่เหมาะสมและไม่ไปตื่นตัวในเวลาอื่น   แสงสีน้ำเงินเป็นแสงธรรมชาติที่มีอยู่ในดวงไฟส่องสว่างที่จะไปยับยั้งระดับเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับ และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของร่างกาย  เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในการช่วยให้นอนหลับและลดอาการเมาจากการบิน(Jet lag)  ซึ่งกลไกของเมลาโทนินในส่วนที่ทำให้นอนหลับจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน และมีผลกระทบต่อนาฬิกาชีวิตของคนทำงานอย่างมาก  เพราะหากระดับเมลาโทนินต่ำเกินไปจะมีผลกระทบต่อการนอน ทำให้นอนไม่ค่อยหลับบ่อยครั้ง และด้วยเหตุดังกล่าว ความสว่างของดวงไฟแสงสว่าง  โดยเฉพาะแสงสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นจากดวงไฟส่องสว่างที่ให้พลังงานหลายชนิด ในระหว่างการทำงานกะจะช่วยให้พนักงานมีความตื่นตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับช่วงเวลาของกะในระบบของนาฬิกาชีวิตด้วย

แสงสว่างในเวลากลางวันจะมีผลกับพนักงานกะน้อย   ให้พนักงานสวมแว่นตาป้องกันแสงสว่างร่วมกับแสงสว่างธรรมชาติในช่วงเวลาของการสิ้นสุดกะ  ในช่วงระยะเวลาที่พนักงานเดินทางกลับบ้านสักสองสามชั่วโมงก่อนที่จะนอนหลับ เป็นการชดเชยผลกระทบของแสงสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อออกจากกะแล้ว เพราะแว่นตาจะช่วยป้องกันแสงสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นจากแสงสว่างนั้น

เพื่อเป็นการปรับปรุงการใช้พลังงานและการตื่นตัวของพนักงาน  จึงควรเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่ทำงานด้วยเป็นหลอดไฟที่ให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมีความสว่างมากกว่าเดิมและมีแนวโน้มที่จะให้แสงสีน้ำเงินมากกว่า  และควรจัดแว่นป้องกันแสงสีน้ำเงินสำหรับพนักงานกะให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในการทำงาน  โดยสอนวิธีการใช้แว่นตาเพื่อช่วยปรับปรุงการนอนหลับของเขาด้วย

รับประทานอาหารให้ถูกหลักและออกกำลังกายบ้าง
ย่อมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า การที่คนเราได้ออกกำลังกายบ้างจะช่วยให้คนเรามีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งพนักงานกะก็คงเช่นเดียวกัน  แม้ว่าเป็นแค่ความรู้สึกหรือสามัญสำนึกคนทั่วไปก็รู้ แต่เมื่อมีงานวิจัยมาสนับสนุนข้อมูลว่า การรับประทานที่พอเหมาะกับการออกกำลังกายจะช่วยให้พนักงานที่ทำงานกะมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย   นายจ้างสามารถสนับสนุนเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยต่อพนักงานที่ทำงานกะดึกได้
การสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกายภาพ  เพราะนอกจากแสงสว่างในเวลากลางคืนแล้ว การมีกิจกรรมด้านกายภาพ เช่น การออกกำลังก็ยังมีส่วนช่วยให้พนักงานเกิดการตื่นตัว และมีผลบวกกับสุขภาพโดยรวมของพนักงานกะอีกด้วย  นายจ้างอาจจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงหรือในพื้นที่ทำงาน ควรจัดให้มีห้องออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมการเดิน หรืออื่นๆให้พนักงานได้ออกกำลังเพื่อให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวในระหว่างช่วงหยุดพัก

การควบคุมอาหารและการส่งเสริมด้านสุขภาพ  โดยปกติแล้ว สุขภาพที่ดีและแข็งแรงจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว แต่พนักงานที่ทำงานกะที่ไม่มีมาตรฐานอาจเป็นการยากในการควบคุมให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  ดังนั้น หากเป็นไปได้ นายจ้างควรจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับพนักงานในที่ทำงาน และเสนอแรงจูงใจหรือการให้รางวัลอื่นเพื่อให้พนักงานได้ปรับปรุงการควบคุมอาหารให้มีประโยชน์ที่บ้านด้วย  เช่น การจัดให้มีห้องเรียนการทำอาหาร หรือมีคูปองสำหรับอาหารสุขภาพ หรือมีสูตรอาหารสำหรับการทำอาหารสุขภาพให้แก่พนักงานด้วย

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com