แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ความล้มเหลวของคณะกรรมการความปลอดภัย
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เข้าชม : 2554
ความล้มเหลวของคณะกรรมการความปลอดภัย
 
  ความล้มเหลวของคณะกรรมการความปลอดภัย  
 

หลายองค์กรมีคณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.)ด้วยความจำใจเพราะกฎหมายบังคับ  แต่ถ้าเราเปิดใจสักนิดจะเห็นว่าการมี คปอ.เป็นความคิดที่ดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพการทำงานที่เขาปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  แต่จะทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นใน คปอ.ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมี คปอ.จริงๆ

การประชุม คปอ.ที่มีอยู่เดือนละครั้ง  จะเห็นว่ามีสมาชิกไม่กี่คนที่แสดงออก  อาจมีการนำเอาข้อเสนอแนะที่ได้จากกล่องรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เรามักจะแอบเพิ่มความเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วย สมาชิก คปอ.ส่วนหนึ่งอาจจะเคยให้คำแนะนำในการแก้ไขเกี่ยวกับสภาพอันตรายที่มีอยู่ในสถานที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น  แต่ก็ไม่สามารถทำให้เขามีความกระตือรือล้นและใส่ใจที่จะคอยสอดส่องดูแลสภาพการทำงานเพื่อนำมาสู่การนำเสนอเพื่อปรับปรุงได้อีกมากนัก  อาจจะด้วยจากสาเหตุที่ทำให้หมดกำลังใจหรือมีแรงผลักดันเหล่านี้

ขาดเป้าหมาย
ผู้เป็นสมาชิก คปอ.แต่ละคนได้รู้ว่า เป้าหมายและสิ่งที่ต้องทำนั้น คืออะไรหรือไม่  สำหรับพนักงานฝ่ายผลิตเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องผลิตอะไร  แต่เป้าหมายของ คปอ.ที่มีความชัดเจนน้อย หรือไม่ชัดเจนเลยคงไม่สามารถทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขาดตัวแทนฝ่ายบริหารสูงสุดจริงๆ
ผู้เป็นประธาน คปอ.  เป็นตัวแทนของผู้บริหารสูงสุดหรือไม่  อย่าลืมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักงานอยากมีส่วนร่วมด้วย

ขาดงบประมาณ
การดำเนินการใดของ คปอ.มักจะถูกพิจารณาว่าต้องใช้เงินลงทุน  ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นจะต้องจัดเครื่องไม้เครื่องมือและทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม  เงินที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการจัดกิจกรรมอื่นๆ

ความผิดพลาดในการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
ผู้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ คปอ.อาจจะยังไม่ทันได้ทราบว่า สมาชิกกลุ่มเขาได้ดำเนินการมาเป็นอย่างไรบ้าง  ดังนั้น จึงควรจัดการประชุมย่อยพร้อมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้

ขาดการติดตามงาน
คปอ.จะดูดีหรือแย่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็คงเป็นผลจากสิ่งที่ได้พูดหรือว่าได้ทำอะไรไปบ้าง  ประธาน คปอ.ควรจะเรียกเอารายงานการประชุมมาดูและทบทวนว่าจะมอบหมายให้แต่ละคนไปทำอะไรบ้างเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง  เพราะในวาระการประชุมนอกจากจะมีหัวข้อการประชุมแล้ว  จะต้องมีชื่อบุคคลที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการตามสิ่งที่พูดคุยกันอย่างชัดเจนด้วย

ขาดความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
สมาชิกที่ดีที่สุดของ คปอ.ก็คือ คนที่ทำงาน มีความคล่องแคล่ว และมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมแบ่งปันสิ่งที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยกับเพื่อนพนักงานอย่างกระตือรือล้น  ประธาน คปอ.ควรจะหาวิธีการที่จะให้สมาชิกทั้งหมดทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานหรือกลุ่มของคนทำงานอย่างแท้จริง

เรื่องเดิมๆ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
คปอ.ควรจะต้องมีปรับเปลี่ยนเพื่อให้คงความน่าสนใจและการมีส่วนร่วม  ควรกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้ คปอ.ขององค์กรอื่นที่ประสบความสำเร็จและนำเอาความคิดดีๆของเขามาใช้  วางแผนการจัด Safety day หรือโปรแกรมการตรวจติดตามความปลอดภัย  สำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความคิดเห็นดีๆของพนักงานจะได้รับการนำมาพิจารณา   สมาชิก คปอ.ควรส่งความคิดเห็นดีๆเหล่านี้ให้กับคณะกรรมการบริษัท  เพื่อว่าฝ่ายบริหารสูงสุดจะได้ตระหนักถึงกิจกรรมที่ คปอ.ได้ดำเนินการ

            ในหลายๆครั้ง ตัวสมาชิก คปอ.อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานในเรื่องของความปลอดภัย  เหมือนว่าต่างกำลังทำงานด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน  โดยเฉพาะในสภาพการทำงานที่มองว่าความปลอดภัยเป็นศัตรูกับการผลิต  จะต้องหาทางทำให้เพื่อนร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการเพื่อร่วมกันทำงานให้พื้นที่ทำงานเกิดความปลอดภัย
            การที่จะทำให้การดำเนินการของ คปอ.ให้ประสบความสำเร็จ จะขึ้นอยู่กับ

จำนวนสมาชิกของ คปอ.
แม้ว่ากฎหมายจะระบุไว้แล้วว่า จำนวนของสมาชิกขั้นต่ำของ คปอ.จะต้องมีเท่าใด ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร แต่จำนวนของ คปอ.สำหรับองค์กรขนาดใหญ่อาจจะต้องคำนึงถึงประเภทธุรกิจ จำนวนกะ และพื้นที่สถานที่ทำงานด้วยเพื่อให้มีคณะกรรมการ คปอ.ที่มีความหลากหลาย

คุณสมบัติของสมาชิก
การที่มีสมาชิกของคณะกรรมการความปลอดภัย คปอ.ที่ดีก็คือ มีสมาชิกที่สนใจในเรื่องของการทำหน้าที่ของตนเองและคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้  พยายามเลือกเอาคนที่มีความกระตือรือร้น  สามารถทำงานได้ดีกับกลุ่มและพนักงานอื่นรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยด้วย  เป็นคนที่สามารถเข้าถึงเพื่อนร่วมงาน  และสิ่งที่มีเป็นบทบาทของผู้เป็นสมาชิก คปอ.หนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำส่งสิ่งที่เป็นกังวลในเรื่องสภาพการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงานให้ คปอ.ได้อย่างรวดเร็ว  แน่นอนว่า เราต่างต้องการผู้ที่เป็นสมาชิก คปอ.ที่ง่ายต่อการเข้าถึง

เน้นไปที่หน้าที่ที่ถูกต้อง
แม้ว่าวัตถุประสงค์และการดำเนินการของ คปอ.จะมีความหลากหลาย  แต่ก็สามารถกำหนดหน้าที่และเน้นไปยังเป้าหมายที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับหน่วยงานของเรา  ลองพิจารณาดูภายในหน่วยงานเรา  ดูความเสี่ยง และทักษะพิเศษของสมาชิก คปอ.  และพิจารณากำหนดบทบาทที่จะเล่นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสถานการณ์

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ท้ายที่สุดแล้ว ก็ยังไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องได้  คณะกรรมการที่มีความเข้มแข็งและมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนจะมีผลต่อความเชื่อของฝ่ายบริหารว่าการทำงานของสมาชิก คปอ.นั้นมีความจริงใจในการที่จะปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับเพื่อนร่วมงาน

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com