แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

งาน Safety กับการใช้มาตรการทางวินัย
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เข้าชม : 1817
งาน Safety กับการใช้มาตรการทางวินัย
 
  งาน Safety กับการใช้มาตรการทางวินัย  
 

คงจะมีคนส่วนน้อยที่อยากจะใช้มาตรการทางวินัยกับพนักงาน  เพราะเป็นงานที่น่าอึดอัดลำบากใจ  แต่การใช้มาตรการทางวินัยก็เป็นวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง  และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการทางวินัยกับพนักงานควรจะต้องรู้ว่าจะดำเนินการกับพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับความปลอดภัยเมื่อไรและอย่างไร
         โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จัดการด้านความปลอดภัยควรจะต้องรู้ว่าควรจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนใดของกระบวนการใช้มาตรการทางวินัยนั้น แม้ว่าจะรู้สึกฝืนใจหรือลำบากใจในการที่จะต้องมีส่วนในการกระทำนั้นโดยมักจะเอาไปให้ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการแทน   แต่นั่นย่อมไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดเลย  เพราะการที่อยู่ภายนอกของกระบวนการใช้มาตรการทางวินัยจะเป็นการลดทอนการบังคับให้ปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการที่จะใช้บังคับให้คนปฏิบัติตามในหน่วยงานหรือองค์กร  ดังนั้น หากจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนด้วย  คุณควรจะต้องเข้าไปพูดคุยและมีส่วนร่วมในการใช้มาตรการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้นกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ 

  1. มีการใช้มาตรการทางวินัยน้อยเกินไป  เพราะการที่จะเกิดการบังคับใช้ในองค์กรด้วยการบอกให้พนักงานทำอะไรซ้ำๆหลายครั้ง  แต่เขาก็ไม่ปฏิบัติตาม โดยที่เราไม่สามารถบังคับให้ปฏิบัติตามได้อย่างจริงจัง   ซึ่งการบังคับในลักษณะเช่นนี้จะทำให้พนักงานนิ่งเฉยไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม

  2. มีการใช้มาตรการทางวินัยมากเกินไป หัวหน้างานหรือผู้จัดการบางคนก็ทำอะไรมากเกินไป  เพราะจะรีบใช้มาตรการทางวินัยอย่างรวดเร็วและรุนแรงทันทีเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย  เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดเรือง อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์  แม้ว่าจะเป็นการกระตุ้นที่มีความหมายที่ดี แต่ก็สามารถทำให้เกิดผลกระทบกับเรื่องของความปลอดภัยได้  เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้พนักงานจะแอบปกปิดเรื่องด้วยความหวาดกลัว

  3. มีการใช้มาตรการทางวินัยอย่างไม่เท่าเทียมกัน  ในสถานการณ์ปกติที่มักจะเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย บางคนได้รับการลงโทษทางวินัย ในขณะที่บางคนไม่ได้รับการลงโทษ  โดยขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้างานรู้สึกกับพนักงานคนนั้นอย่างไร   การจะใช้อำนาจในการใช้บังคับพนักงานจะต้องปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม   หัวหน้างานจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าการจะแสดงความชื่นชอบพนักงานคนไหนเป็นส่วนตัวโดยทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อเขาทำผิดกฎข้อบังคับความปลอดภัย  เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะให้พนักงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับจากการทำอะไรที่ไม่ได้มีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม

  4. มีการใช้มาตรการแบบครึ่งๆกลางๆ  ในกระบวนการแต่ละขั้นของการใช้มาตรการทางวินัยที่มีการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับแต่ละครั้งซึ่งพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษที่สูงขึ้นตามลำดับ  แต่มักจะไม่มีการดำเนินการต่อเมื่อปรากฏว่า อาจทำให้ถึงขั้นเลิกจ้างได้   เพราะไม่มีใครอยากทำหน้าที่ไล่พนักงานออก  แต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเรื่องความปลอดภัย เพราะนอกจากจะมีผลต่อตัวพนักงานนั้นแล้ว ยังอาจจะมีผลต่อพนักงานคนอื่นด้วย
                การดำเนินมาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดจะง่ายกว่านี้ ถ้าการบังคับใช้นั้นทำให้พนักงานรู้สึกว่าจะได้รับโอกาสในการปรับปรุงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม  โดยอาจจะต้องมีการใส่ขั้นตอนที่ต่างจากที่เคยทำกันมาไว้ในการดำเนินกระบวนมาตรการทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับความปลอดภัย  ซึ่งควรจะใส่ไว้ในกระบวนการขั้นต้น  เช่น การตรวจสอบและติดตามดูพฤติกรรมความปลอดภัย เป็นต้น

            การมีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการทางวินัยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในเรื่องการทำให้พนักงานได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ถ้านโยบายการใช้มาตรการทางวินัยในที่ทำงานออกแบบมาได้ไม่ดีหรือไม่มีการนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ  ก็อาจทำให้พนักงานไม่สนใจเรื่องกฎข้อบังคับหรือการปฏิบัติตาม

             เมื่อพนักงานได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายอันเป็นผลจากความประมาทหรือการปฏิบัติโดยไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย  นายจ้างก็ไม่มีทางเลือกนอกจากลงโทษทางวินัยแก่พนักงานนั้น  เพราะหากไม่มีการลงโทษย่อมนำไปสู่การอ้างอิงในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของนายจ้างได้  การที่จัดให้มีรายงานการบาดเจ็บและประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเป็นการป้องกันตัวเอง  เพราะนายจ้างควรจะต้องสนับสนุนให้ลูกจ้างรายงานการบาดเจ็บและประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานที่เหมาะสม

            ถ้านโยบายด้านมาตรการทางวินัยมีความไม่ชัดเจน หรือมีการปฏิบัติอย่างไม่สม่ำเสมอไม่เป็นธรรม  พนักงานจะเริ่มเชื่อว่า การใช้มาตรการทางวินัยเป็นเรื่องของความพอใจส่วนตัวของคนที่มีอำนาจในการใช้มาตรการลงโทษมากกว่าที่จะเป็นห่วงถึงความปลอดภัยหรือพฤติกรรมการทำงานที่ดี   ซึ่งพนักงานที่ถูกใช้มาตรการลงโทษในลักษณะนี้อาจฟ้องร้องนายจ้างว่า ได้รับการดำเนินการมาตรการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันซึ่งกรณีเช่นนี้ นายจ้างมักจะฝ่ายเสียเปรียบในเชิงคดีได้


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com