แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการทำงาน
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อศุกร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เข้าชม : 3283
โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการทำงาน
 
  โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการทำงาน  
 

แม้ว่าโรคผิวหนังอักเสบไม่จัดว่าเป็นโรคที่รุนแรงก่อให้เกิดการเสียชีวิตโดย ตรงเหมือนโรคอื่นๆ แต่ ก็ก่อให้เกิดการทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการรักษา สูญเสียค่ารักษาพยาบาลและเวลาการทำงาน คนงานที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีและฝุ่นละอองต่าง ๆ มีโอกาสและความเสียงในการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ ถ้าไม่รู้จักวิธีป้องกันตังเอง

ลักษณะโรคผิวหนังอักเสบ
โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการทำงานในอุตสาหกรรมเป็นปฏิกิริยาการอักเสบที่ผิวหนังมาจากสารระคายเคือง การอักเสบมีหลายลักษณะและความรุนแรงหลายระดับ เริ่มต้นจากการระคายเคืองเป็นผื่นแดง เมื่อตุ่มพองแตกออกจะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคขึ้น โรคผิวหนังอักเสบเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายที่มีโอกาสสัมผัสกับสารระคายเคือง และจะสามารถแพร่กระจายไปทุกส่วนของร่างกาย

สาเหตุการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ
ผิวหนังเป็นส่วนที่ปกป้องกันอันตรายตามธรรมชาติ เมื่อสัมผัสกับสารระคายเคือง เหงื่อจะช่วยเจือจางสารระคายเคืองที่ละลายน้ำได้ ส่วนกรีสธรรมชาติจะถูกปล่อยออกมาจากต่อมเคลือบที่ผิวหนังป้องกันอันตรายได้

สารที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ
          สารระคายเคืองขั้นแรก สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบโดยตรงในบริเวณที่สัมผัสในปริมาณความเข้มข้น และเวลาที่นาน
          สารระคายเคืองขั้นที่สอง เป็นสารที่ก่อให้เกิดผลหลังจากการสัมผัสเป็นเวลานาน ผลของการสัมผัสไม่ได้มีขอบเขตจำกัดตรงบริเวณที่สัมผัสเท่านั้น และปริมาณเล็กน้อยก็จะแสดงปฏิกิริยาหลายอย่าง
          สารประกอบที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ได้แก่ mineral oil เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ เป็นสารให้ผลรุนแรงทางผิวหนังขึ้นกับปริมาณและเวลาที่สัมผัส

สารเคมี
สารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบ ได้แก่ สารวัตถุระเบิด กรดโครเมต และไมโครเมต เกลือนิเกิล สารประกอบของปรอท ยาฆ่าแมลง สารคลิริเนเตท แนททาลีน ไดเฟนิล ฟอร์มาดีไฮล์เรซิน สารตัวเร่งในยาง สารเคมีเหล่านี้สามารถซึมผ่านผิวหนังเกิดเป็นแผลมีหนอง ซึ่งยากที่จะรักษาให้หายได้ สารวัตถุระเบิดจะเกิดการระคายเคืองที่ผิว

สารตัวทำละลายและสารกำจัดไข
พาราฟินไตรคลอโรเอทีลีน เทอร์แพนไทน์ และสารปิโตรเลียม สารตัวทำละลาย และสารกำจัดไขก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบโดยจะละลายไขมันธรรมชาติที่เคลือบผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ได้แก่  สารครีซัลและพีนอล ทำให้เกิดตุ่ม แผลมีหนอง และแผลพุพองและเกิดรุนแรงขึ้น

รังสี
ได้แก่ แสงสว่าง ความร้อน รังสีเอ็กซ์ รังสีเบต้าและรังสีแกมมา ความร้อนก่อให้เกิดโรคผิดหนังอักเสบ เนื่องมาจากอุณหภูมิและความชื้นสูง

สารประกอบอื่นๆ
เช่น น้ำตาล แป้งสาลี ผงซีเมนต์ ผงไม้ และยาปฏิชีวนะ ผง ทำให้ผิวหนังระคายเคือง และเกิดการอักเสบขึ้น

การป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ
มีแนวทางป้องกันได้ 3 ทางดังนี้

 1. การป้องกันทางสิ่งแวดล้อม
            เป็นการออกแบบ การจัดสถานที่ และวิธีการปฏิบัติงานให้สิ่งแวดล้อมการทำงานปราศจากสารระคายเคืองที่อาจก่อ ให้เกิด โรคผิวหนังอักเสบ ต้องพิจารณาว่ามีการใช้สารประกอบอะไร ลักษณะของสาร เป็นของแข็ง ของเหลว ฝุ่น ฟูมหรือรังสีที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ถ้าเป็นของแข็ง ต้องหาวิธีปฏิบัติงานไม่ให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าเป็นฝุ่นหรือฟูม ต้องมีระบบกำจัดฝุ่น มีการระบายอากาศที่ดี การเก็บกวาดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้และบริเวณที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 1. การป้องกันที่ตัวคน
            สวมชุดป้องกันเพื่อลดการสัมผัสของสารต่อผิวหนัง ชุดนี้ต้องสามารถทำความสะอาด ซักล้างได้และเก็บไว้เป็นที่ไม่ปะปนกับเสื้อผ้าอื่นๆ

            ชุดป้องกันนี้ยังประกอบด้วย ถุงมือ บูท ต้องใช้ให้เหมาะสม สารเคมีบางอย่างสามารถแทรกซึมเข้าถุงมือยางและพลาสติกได้ ต้องระวังเวลาสวมใส่ ถุงมือต้องยาวพอไม่ให้สารระคายเคืองเข้าทางส่วนแขนถุงมือได้ กรณีที่ไม่สามารถสวมชุดป้องกันได้ ผิวหนังควรได้รับการปกป้องกันด้วยครีม เพื่อป้องกันการสัมผัสสารโดยตรง ก่อนทาครีมต้องทำความสะอาดผิวหนังและเช็ดให้แห้งก่อนและหลังเลิกงานแล้วต้อง ล้างออก   สารประกอบไนโตรเบนซีน อนีลีน และสารประกอบปรอท การไม่ใช้ครีมจะปลอดภัย เพราะครีมจะช่วยดูดซึมสารดีขึ้น

            คนงานควรได้รับความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาอนามัยส่วนบุคคล ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระล้าง มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับคนงาน อยู่ใกล้บริเวณที่ทำงาน

            การปฐมพยาบาลขั้นแรก เมื่อสัมผัสสารระคายเคือง ต้องล้างทำความสะอาดและไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษาที่ถูกวิธี
 1. การให้คำแนะนำ
            การเลือกคนงานให้เหมาะสมกับงาน ต้องมีความรู้ เข้าใจและรู้จักวิธีปฏิบัติตนเมื่อทำงานเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ

            การตรวจสอบวิธีการทำงานของคนงาน มีบุคลากรเฉพาะสำหรับการดูแลตรวจสอบความสะอาด สภาพแวดล้อม การทำงาน วิธีการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลของคนงาน พร้องทั้งแนะนำด้านทางรักษาพยาบาล การใช้ยาและติดตามผลการรักษา

            การให้ความรู้เบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คนงานมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราเสี่ยง และการรักษาพยาบาลอย่างถูกวิธี

 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com