แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

สบส.แนะวิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้า-โครงสร้างอาคาร
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1307
สบส.แนะวิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้า-โครงสร้างอาคาร
 
  สบส.แนะวิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้า-โครงสร้างอาคาร  
 

อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเตือนให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารหลังน้ำ ลดแม้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีการป้องกันระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนน้ำท่วม ไว้แล้ว แต่ภายหลังจากน้ำลดจนสามารถกลับเข้าไปอาศัยได้แล้ว การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารอย่างถูกวิธี ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปิดคัตเอาท์ เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าเข้า หากจุดใดจุดหนึ่งในระบบยังเปียกชื้นอยู่คัตเอาท์จะตัดไฟ ให้เปลี่ยนฟิวส์แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน เพื่อให้ความชื้นระเหยออกไป

ต่อ มาให้ลองเปิดสวิตช์ไฟฟ้าทีละจุด ตรวจเช็คการทำงานของทุกจุด จากนั้นให้ลองดับไฟทุกจุดในบ้าน ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด แต่เปิดคัตเอาท์ทิ้งไว้ แล้วให้ตรวจเช็คมิเตอร์ไฟฟ้าว่าหมุนหรือไม่ หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าไฟฟ้าในบ้านเป็นปกติ แต่หากมิเตอร์หมุนแสดงว่าอาจเกิดไฟฟ้ารั่วภายในบ้าน ให้รีบตามช่างไฟมาตรวจเช็ค และหากต้องการป้องกันระบบไฟฟ้าจากภาวะน้ำท่วมในอนาคต ให้ปรับตำแหน่งปลั๊กไฟทั้งหมดภายในบ้านไปอยู่ที่ระดับประมาณ 1.10 เมตรจากพื้นบ้าน หรือแยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2-3 วงจร เพื่อความสะดวกต่อการควบคุมการเปิด-ปิดและซ่อมแซมบำรุงรักษาวงจรไฟฟ้าในบ้าน ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วม เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า อย่าเพิ่งเปิดใช้โดยเด็ดขาด เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ควรนำช่างมาตรวจเช็คให้แน่ใจก่อน


ใน ส่วนของโครงสร้างอาคาร ที่จมน้ำเป็นเวลานาน เช่น ฝ้าเพดาน รั้วคอนกรีต ประตู-หน้าต่างที่ทำจากไม้ อาจก่อให้เกิดการบวม หรือเปื่อยยุ่ยได้ หากฝ้าเพดานเปื่อยยุ่ยให้เลาะออกและติดตั้งใหม่ เพื่อป้องกันฝ้าเพดานหล่นลงมา จนเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ ประตู-หน้าต่างไม้ที่เกิดการบวมและบิดตัว ควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อน จึงค่อยทาสีใหม่ หากโครงสร้างเป็นเหล็กและเกิดสนิมให้ใช้กระดาษทรายขัดสนิมออกให้หมดก่อน จึงทาสีใหม่พร้อมยากันสนิม จึงค่อยทาสีใหม่ ส่วนของรั้วบ้านคอนกรีต หากมีอาการเอียงให้นำไม้มาค้ำยัน หรือแจ้งช่างมาซ่อมแซมจะดีที่สุด 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com