แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

สิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงาน
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1562
สิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงาน
 
  สิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงาน  
 

ไม่ว่าพนักงานจะทำหน้าที่ใดในอุตสาหกรรมใด   สิ่งจำเป็นที่พนักงานจะต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานที่ทำ ได้แก่

1. อันตราย
            พนักงานจำเป็นที่ต้องทราบว่า งานที่ทำอยู่นั้น หากเกิดความผิดพลาดใดขึ้น จะทำให้เกิดอันตรายทำให้บาดเจ็บหรือเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง   ดังนั้น พนักงานจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะบ่งชี้ถึงอันตรายนั้นๆได้   และ ต้องทราบว่า จะต้องป้องกันตนเองจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้นได้อย่างไรบ้าง และควรทราบด้วยว่า จะแก้ไขหรือรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนั้นได้ อย่างไร

2. กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานที่ทำ
            พนักงานจะจะต้องทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวกับงานที่เขาทำอย่างละเอียด   โดยเฉพาะถ้ากฎระเบียบนั้นเป็นไปตามกฎความปลอดภัยตามกฎหมาย   ทั้งนี้ พนักงานจะต้องได้รับการอธิบายเพื่อทำให้เข้าใจเพื่อให้มั่นใจว่า เขาจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. งานที่ต้องการความรู้และทักษะ
            พนักงานจะต้องทราบว่า จะทำงานของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไร  ซึ่งหมายความว่า เขาจะต้องมีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอในงานที่เขาทำ  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างผลดี และปลอดภัย

4.  ความต้องการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
            งานใดก็ตามที่จำเป็นต้องสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  พนักงานจะต้องทราบวิธีการเลือก  ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯนั้น   นอกจากนั้น พนักงานต้ะองทราบและเข้าใจถึงข้อจำกัดของอุปกรณ์ฯนั้น และจะจัดการกับอุปกรณ์ที่เสียหายหรือบกพร่องอย่างไร

5. การควบคุมความปลอดภัย
            ถ้า การควบคุมทางวิศวกรรม เช่น ระบบระบายอากาศ หรือการ์ดเครื่องจักรซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันเพื่อให้พนักงานปฏิบัติ งานได้อย่างปลอดภัย   เมื่อพนักงานจำเป็นต้องเข้าใจว่า เมื่อใดที่การควบคุมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้และจะต้องทำอย่างไร   การควบคุมที่ระบบการจัดการ เช่น การอนุญาตให้เข้าทำงานในที่อับอากาศ หรือการจำกัดเวลาในการเข้าทำงานที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่  สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตาม

6. การจัดการด้านการยศาสตร์อย่างหมาะสม
           
งานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์   พนักงาน จะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านั้น และต้องทราบถึงการปฏิบัติด้วยความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดความเครียด อ่อนล้า หรือเกิดการเจ็บป่วยที่กล้ามเนื้อ

7. สิ่งที่จะต้องกระทำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
            พนักงาน จะต้องทราบว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้น เช่น การเกิดอัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล และอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ   พนักงานจะต้องทราบว่า ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องรายงานต่อใครและจะต้องรายงานอย่างไร


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com