แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

การเลือกซื้อและใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1713
การเลือกซื้อและใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี
 
  การเลือกซื้อและใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี  
 

ทุก วันนี้เราใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากันจนชินมือ จนหลาย ๆ คนปล่อยปะละเลยนำมาใช้งานกันโดยไม่ศึกษาคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของ เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นให้ดีเสียก่อน จนกลายเป็นว่าซื้อมาใช้แล้วไม่คุ้ม หรือใช้แล้วไม่เหมือนอย่างที่ต้องการ รู้คิดรู้ใช้ฉบับนี้จึงขอแนะนำวิธีเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และประการสำคัญต้องประหยัดพลังงานด้วย

เลือกเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพจะกินไฟน้อยกว่าเครื่องใช้ประเภทเดียวกันที่ด้อยประสิทธิภาพ 2 ถึง 10 เท่า และมีคุณภาพดีกว่า ใช้งานได้นานกว่าอีกด้วย  หลายประเทศมีกฎข้อบังคับที่ต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพไว้ในเครื่องใช้แทบทุกประเภท ในยุโรป รูปแบบฉลาก A++ หมายถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รองลงไปก็คือ A+, A, B, D ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ลดหลั่นลงไปตามลำดับ ในสหรัฐอเมริกามีการใช้สัญลักษณ์ดาวในฉลากพลังงาน สำหรับประเทศไทยใช้ตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5 เพื่อบอกถึงประสิทธิภาพการประหยัดไฟ ฉลากเบอร์ 5 หมายถึง ประหยัดไฟได้มากที่สุด

ตู้เย็น
ควรซื้อตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกินไฟประมาณ 100 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาถึง 10 เท่า และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในยุโรป 4 เท่าข้อควรสังเกตคือ การใช้พลังงานของตู้เย็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยมากไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของตู้เย็น  ทุกวันนี้ตู้เย็นขนาด 400 ลิตร ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในท้องตลาด กินไฟเพียง 106 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น ตู้เย็นประสิทธิภาพสูงจะมีราคาแพงกว่าตู้เย็นทั่วไป ประมาณ 5-15 เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วยประหยัดได้มากทั้งเงินและการใช้ไฟ มีอายุการใช้งานนานกว่า ไม่ต้องซ่อมบ่อย และเครื่องไม่ส่ง เสียงดังด้วย ควรหลีกเลี่ยงตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งในตัวหากคุณมีตู้แช่แข็งต่างหากอยู่ แล้ว เพราะมีประสิทธิภาพด้อยกว่า และทำให้พื้นที่ทำความเย็นลดลงอีกด้วย

เครื่องซักผ้า
ควรซื้อเครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า 0.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อรอบการซัก พิจารณาเครื่องซักผ้ารุ่นที่มีระบบเติมน้ำร้อนซึ่ง ต่อตรงกับเครื่องทำน้ำร้อนชนิดใช้แก๊สที่มีประสิทธิภาพ เพราะการใช้แก๊สทำน้ำร้อนใช้ไฟเกือบครึ่งหนึ่งส่วนการติดตั้งอุปกรณ์เติมน้ำ ร้อนต้องทำตามคำแนะนำอย่างถูกวิธี ตรวจสอบจากฉลากพลังงาน ในยุโรป ฉลาก A+/A/A จะ รับประกันประสิทธิภาพพลังงานที่ดีที่สุด และให้ผลการซักและการปั่นหมาดดีที่สุด หากใช้เครื่องอบผ้าต้องแน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของคุณมีความเร็วรอบในการปั่น ที่ 1,600-1,800 รอบต่อนาที เครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะประหยัดน้ำได้มากขึ้นเป็นสองเท่าคือ 1,500 ลิตรต่อปี

เครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้ารุ่นเก่าต้องใช้กำลังไฟแรงมาก จึงมีชื่อเรียกว่า รุ่น Condensation เป็นรุ่นที่ไม่มีท่อระบาย ซึ่งจะยิ่งใช้ไฟมากขึ้นไปอีก การตากผ้ากลางแจ้งจะช่วยประหยัดไฟได้ถึง 3 - 4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อรอบการซักหากคุณไม่สามารถตากผ้าบนราวตากผ้าได้ ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของคุณมีรอบการปั่นอยู่ที่ 1,600 หรือถึง 1,800 รอบต่อนาที ซึ่งใช้พลังงานเกือบครึ่งหนึ่งของการตากผ้า การปั่นแห้งใช้ไฟน้อยกว่าการอบผ้าด้วยความร้อนถึง 20 เท่า เครื่องอบผ้ามีอยู่ 2 ประเภท ที่ใช้พลังงานน้อยมาก นั่นคือ เครื่องอบผ้าแบบใช้แก๊ส และเครื่องอบผ้าแบบใช้ปั๊มความร้อนไฟฟ้า ซึ่งเครื่องอบผ้าแบบใช้แก๊สเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้งานที่หนักมาก โดยใช้ไฟน้อยลง 60 เปอร์เซ็นต์ (รวมแก๊ส)และทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเครื่องอบผ้าแบบใช้ปั๊มความร้อนจะใช้ไฟฟ้าเพียงครึ่งหนึ่งของเครื่องอบผ้ารุ่นเก่า แต่ราคาค่อนข้างแพงกว่า

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกินไฟน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เท่า จอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะควรใช้จอ LCD แทนจอ CRT คอมพิวเตอร์ของคุณควรมีระบบจัดการพลังงานด้วย ตรวจสอบดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับระบบจัดการพลังงานแบบ Speed step หรือ ไม่ การปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น การปล่อยให้คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานตลอดทั้งปีจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือเกือบจะเท่ากับปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของบ้านที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูง  ควร ใช้แผงพลังงานแผงเดียวสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ บรอดแบนด์ โมเด็ม สแกนเนอร์ พรินท์เตอร์ มอนิเตอร์และลำโพงและเมื่อไม่ใช้เครื่องควรปิดสวิตช์ ซึ่งจะกินไฟน้อยกว่าการเปิดเครื่องไว้ในโหมดแสตนบาย 200 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือมากกว่านั้น ลดการสั่งพิมพ์เอกสารให้น้อยลง เลเซอร์พรินท์เตอร์ใช้ไฟมากกว่าอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ 

จาก...วารสารสายใจไฟฟ้า กฟภ.

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com