แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

แนะดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านปลอดภัยในฤดูฝน
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1396
แนะดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านปลอดภัยในฤดูฝน
 
  แนะดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านปลอดภัยในฤดูฝน  
 

เตือน ประชาชนระวังอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะหมั่นตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากพบรอยแตก หรือฉีกขาดให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียกหรือยืนในที่ชื้นแฉะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด  ทำให้ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีผู้ประสบอุบัติภัยจากไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้านหรือที่โล่งแจ้งมีโอกาสชำรุดสูง เนื่องจากถูกแสงแดดส่องและน้ำฝนสาดอยู่เสมอ  ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน บ้าน เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีดูแลและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านอกบ้านในช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ดังนี้ 

กริ่งประตู เลือกใช้ชนิดที่มีหม้อแปลงแรงดันต่ำ 8 - 12 โวลต์ แบบชนิดกันน้ำที่มีฝาครอบปิด และยาแนวซิลิโคนรอบกริ่งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด หากมือเปียกหรือยืนในที่ชื้นแฉะ ไม่ควรสัมผัสกริ่งโดยตรง ควรใช้หลังนิ้วกดหรือเคาะกริ่ง เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจะได้ดึงมือกลับได้ทัน กรณีตรวจสอบพบสายไฟมีรอยฉีกขาด กริ่งประตูมีรอยร้าวให้จัดการเปลี่ยนใหม่ทันที

สายไฟฟ้าและปลั๊กไฟ ให้เลือกใช้สายไฟที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ไม่นำสายไฟที่ใช้ภายในบ้านไปใช้นอกบ้าน เพราะจะเกิดการชำรุดได้ง่าย ก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น สำหรับปลั๊กไฟควรใช้ชนิดกันน้ำหรือมีฝาครอบปิดกันน้ำ ทนต่อแสงแดด และมีระบบตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว รวมถึงเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟ เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลซึมและการขีดข่วนที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

โคมไฟสนาม หมั่น ดูแลสายไฟให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และติดตั้งสายดินกับโคมไฟสนาม หากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ไฟจะได้ไหลลงดินโดยตรง จะช่วยป้องกันผู้ที่สัมผัสโคมไฟ มิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด  ปั๊มน้ำ ติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่เปียกชื้นและชื้นแฉะ ทำฐานรองให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง และทำหลังคาคลุมป้องกันน้ำฝนสาด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว 

ที่ สำคัญผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่มีอายุเก่ากว่า 10 ปีขึ้นไป ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เพราะอุปกรณ์และสายไฟฟ้าที่ใช้งานมานานหลายปีจะเสื่อมสภาพ  ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือลัดวงจร ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com