แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ความสำคัญของความปลอดภัยในสำนักงาน
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1813
ความสำคัญของความปลอดภัยในสำนักงาน
 
  ความสำคัญของความปลอดภัยในสำนักงาน  
 

การทำงานในสำนักงานเป็นสถานที่ทำงานที่ดูเหมือนว่าจะมีความปลอดภัยเมื่อเปรียบ เทียบกับการทำงานในหน่วยงานผลิต คลังสินค้า หรืองานก่อสร้าง   แต่เชื่อหรือไม่ว่า อุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายทดแทนเกิดขึ้นภายในสำนักงาน   เพราะในสภาพแวดล้อมการทำงานในสำนักงานก็มีสิ่งที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและได้รับอันตรายอยู่ไม่น้อย  ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  ต้องไม่ลืมตรวจในสำนักงานด้วย 

            ปัญหาการบาดเจ็บจากการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานมากกว่าที่คาดคิด  ไม่ว่าจะเป็นการยกกล่องกระดาษที่ใส่กระดาษถ่ายเอกสารที่มีน้ำหนักมาก  หรือแม้กระทั่งกล่องใส่เอกสารที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัมขึ้นไป  หรือ แม้กระทั่งการที่พนักงานในสำนักงานต้องทำงานนั่งอยู่กับที่นานๆก็มีแนวโน้ม ที่จะมีอาการปวดหลังหรือตึงเคล็ดมากกว่าพนักงานที่ต้องทำงานออกแรงเสียอีก 

            ห้องเก็บของก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้  กล่องที่มีน้ำหนักมากหรือเครื่องใช้ทั้งหลายที่จัดเก็บไว้อยู่บนชั้นวางของซึ่งมีความสูงมากกว่าระดับไหล่  พนักงานอาจจะดึงกล่องลงมาด้วยการปีนขึ้นไปบนชั้นวางของหรือโดยใช้เก้าอี้หรือบันได  หากไม่มีการจัดบันไดเลื่อนโลหะที่มีรางให้ใช้ในการเคลื่อนย้าย  การที่พนักงานจะต้องยกเคลื่อนย้ายกล่องใส่เอกสารหรือของใช้อื่นๆจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่มีเครื่องมือช่วย   ก็อาจนำไปสู่อาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุขึ้นได้   ดังนั้น เมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ  ก็อย่าลืมให้พนักงานในสำนักงานได้ร่วมฝึกอบรมด้วย 

            การลื่น สะดุด ตกหรือล้มก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้  อันตรายจากการเดินสะดุดไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์  เอกสาร หรือกองกระดาษที่วางไว้อยู่ที่พื้น กล่องที่วางอยู่บริเวณทางเดิน  พรมที่ขาดหลุดลุ่ย หรือพื้นที่ไม่เรียบ   หรืออันตรายที่เกิดจากการลื่นอาจะเกิดจากกระดาษเพียงแผ่นเดียวที่มีอยู่ที่พื้น  หรือพื้นที่เปียกในห้องน้ำ  กาแฟ หรือของเหลวอื่นที่หกอยู่บนพื้นกระเบื้อง นอกจากนี้ อันตรายที่เกิดจากการตกจากเก้าอี้นั่ง ไม่ว่าจะเป็นเพราะการที่จะหยิบของโดยขึ้นไปยืนบนเก้าอี้โดยเฉพาะเก้าอี้ที่ มีล้อเลื่อน หรือการนั่งเอนหลังโดยขามีเก้าอี้ตั้งอยู่บนพื้นเพียงสองขา หรือล้อเลื่อนเก้าอี้หัก เป็นต้น 

            การ นั่งทำงานอยู่กับที่นานๆ หรือการทำงานโดยใช้การเคลื่อนไหวท่าซ้ำๆในการทำงานกับคอมพิวเตอร์กเป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้หลายรูปแบบ   การจัดสถานีงานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานกับคีย์บอร์ดเป็นเวลานานๆ  นอกจากนี้ การจัดความสูงของเก้าอี้กับคีย์บอร์ดก็เป็นสิ่งจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปรับสถานีงานของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บเนื่องจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ  ซึ่งจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง คอ ไหล่ได้ 

            นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ  และวิธีการที่จะอพยพหนีออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  ทางเดินหรือทางออกจะต้องโล่งตลอดเวลา  ป้ายทางออกต้องชัดเจน และจะต้องมีไฟฉุกเฉินอย่างเหมาะสม  เพื่อให้พนักงานสามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย 

            การ เปิดลิ้นชักทิ้งไว้ ก็เป็นสาเหตุของอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีบุคคลอื่นเดินเข้ามาบริเวณ มุมหรือเดินเข้ามาชนเข้ากับลิ้นชักที่เปิดทิ้งไว้   ดังนั้น พนักงานควรจะต้องเข้าใจว่า อย่าเปิดลิ้นชักทิ้งไว้เมื่อเดินไปที่อื่น   นอกจากนี้ บันไดก็เป็นสถานที่ที่อาจทำให้ได้รับอันตรายได้เช่นกัน  จะต้องตรวจสอบว่าขั้นบันไดอยู่ในสภาพที่ดี   มีราวจับ และมีแสงสว่างเพียงพอ  หากอาคารนั้นมีลิฟท์ พนักงานไม่ควรจะยกกล่องหรือของหนักอื่นๆขึ้นหรือลงทางบันได  ควรจะใช้ลิฟท์ 

            สภาพแวดล้อมการทำงานในสำนักงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บร้ายแรงได้  ดังนั้น จึงไม่ควรละเลยเรื่องความปลอดภัยในสำนักงานเพียงเพราะการทำงานในหน่วยงานอื่นดูมีอันตรายมากกว่า   ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบาดเจ็บที่หลัง   การลื่นตกหกล้ม  การ บาดเจ็บเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นสาเหตุให้การทำงานหยุดชะงัก และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจ่ายทดแทนและเยียวยาต่างๆมิใช่น้อย


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com