แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็น โรคจากการทำงาน
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 1077
ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็น โรคจากการทำงาน
 
  ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็น โรคจากการทำงาน  
 

หากสงสัยว่าคุณเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานที่คุณทำ ลองคิดทบทวนเกี่ยวกับอาการ หรือโรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อดูความเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่ 

 • โรค หรืออาการที่คุณเป็นอยู่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไร 
 • ก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วยนี้ คุณมีการเปลี่ยนงาน ย้ายงาน หรือมีการใช้สารเคมีชนิดใหม่หรือไม่ 
 • อาการของคุณเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในที่ทำงานใช่ไหม 
 • ในวันหยุดคุณรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม 
 • มีเพื่อนร่วมงานที่มีอาการเหมือนคุณใช่ไหม 

ถ้าตอบว่า ใช่ ในข้อข้างต้น แสดงว่าคำตอบของคุณเริ่มสอดคล้องกับการเกิดโรคจากการทำงาน

            ต่อไปลองตอบคำถามข้อถัดไปเพื่อประเมินว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงานหรือไม่            หาก ปัญหาสุขภาพของคุณยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ หรือพยาบาลในสถานประกอบกิจการของคุณ ถ้าไม่มีควรไปพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเล่าอาการให้แพทย์ฟัง

 • คุณเป็นคนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานใช่หรือไม่ 
 • คุณล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ โดยไม่มีสารเคมี หรือฝุ่นที่ติดมาจากการทำงาน ใช่หรือไม่ 
 • คุณมีการป้องกันสุขภาพอนามัยของคุณ และเพื่อนร่วมงาน ใช่หรือไม่ 
 • คุณเคยอ่านข้อมูลเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานของคุณหรือไม่ 
 • คุณนำชุดป้องกันสิ่งสกปรกที่สวมใส่ขณะทำงานกลับไปบ้านด้วย ใช่หรือไม่ 
 • ระหว่างการทำงาน คุณปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ใช่หรือไม่ 
 • คุณใช้วิธีการยกที่ปลอดภัย ใช่หรือไม่ 
 • คุณทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานของคุณ ใช่หรือไม่ 
 • คุณไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน ใช่หรือไม่ 
 • คุณใช้วิธีการทำงานที่ปลอดภัย ใช่หรือไม่ 
 • คุณสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตา หน้ากากกันสารเคมี ที่อุดหู อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช่หรือไม่

  ถ้าคุณตอบว่า ไม่ ในข้อข้างต้นแสดงว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงาน

              หัว หน้างานของคุณมีส่วนรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยของคุณ ดังนั้นคุณควรพูดคุยปรึกษากับหัวหน้างานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและร่วมกันควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว สิ่งที่คุณต้องบอกแพทย์ คือ

 • คุณมีอาการอย่างไร 
 • ลักษณะงานที่คุณทำเป็นอย่างไร 
 • คุณจับต้องหรือมีโอกาสได้รับสารเคมีหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง 
 • โรค ประจำตัวของคุณ หรือพื้นฐานปัญหาด้านสุขภาพของคุณที่อาจเกี่ยวข้อง แพทย์จะทำการตรวจสุขภาพให้คุณและอาจทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยและหาสาเหตุของโรค 
 • ญาติพี่น้องในบ้าน ทำงานอะไรกันบ้าง 
 • อาการต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไร 
 • สารเคมีที่คุณใช้ หรือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยมีอะไรบ้าง 
 • วิธีการทำงาน หรือกระบวนการทำงานของคุณเป้นอย่างไร 
 • งานนอกเวลา หรืองานอดิเรกของคุณมีอะไรบ้าง งานนั้นมีโอกาสทำให้เกิดโรคได้หรือไม่ 
 • พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของคุณ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา รับประทานอาหารในที่ทำงาน เป็นต้น 

            เมื่อ สงสัยว่าเริ่มเจ็บป่วยจากการทำงาน ควรสังเกตและปฏิบัติตามข้างต้น การช่วยกันตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน จะช่วยให้มีการป้องกันและควบคุมปัญหาที่ดีเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณและ เพื่อนร่วมงานเพราะการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานซึ่งมีหลายโรคมิใช่ เรื่องง่ายๆ ดังนั้น การเฝ้าระวังสุขภาพตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถานประกอบกิจการของคุณ ปลอดภัยและน่าทำงาน

จาก :    วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
            ปีที่ 53 ฉบับที่ 6

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com