แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ห่างไกลจากอัคคีภัย
บทความทั่วไป : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เข้าชม : 1452
เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ห่างไกลจากอัคคีภัย
 
  เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ห่างไกลจากอัคคีภัย  
 

การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอย่างที่หลายๆ คนคิด สาเหตุการเกิดไฟไหม้อาจมาได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการประมาท และอีกสาเหตุที่มักจะเห็นตามสื่อและหน้าหนังสือพิมพ์คือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งการใช้ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตราฐานคือหนึ่งในจุดกำเนิดของเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ เจ้าปลั๊กพ่วงพวกนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างไร วันนี้ DDproperty จะมาไขข้อสงสัยและมีวิธีการซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตราฐานมาฝากกัน

ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างไร
เนื่อจากปลั๊กพ่วงมีสายไฟที่นำไปเสียบจุดหลักเพียงเส้นเดียวและนำมากระจายออกไปหลายช่อง โดยปกติเรามักชอบเสียบกันจนเต็มรางปลั๊กไฟ ทำให้กระแสไฟเข้าเกินที่ปลั๊กไฟเหล่านั้นจะรับได้ โดยปลั๊กพ่วงที่มีฟิวส์ไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่มีตัวช่วยในการตัดกระแสไฟที่ดี ทำให้เกิดความร้อนจนทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟหลอมละลาย จนกระทั่งสายทองแดงภายในแตะกัน ทำให้กระแสไฟลัดวงจร ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสูงมากขึ้น จนอาจทำให้ไฟลุกติดได้ง่าย หากเป็นปลั๊กไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ก็จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ใหน้อยลงได้

ปลั๊กพ่วงที่ดีต้องไม่ติดไฟเมื่อความร้อนถึงจุดหนึ่งหรือถ้าหากติดไฟก็ไม่ลุกลาม ถ้าลุกลามไฟจะต้องไม่ไปติดที่ตัวปลั๊กพ่วง กล่าวคือ ถ้าใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตรฐาน มอก. แล้วอาจจะลดการละลายได้ช้าลงหรือหากร้อนมากก็จะเกิดโอกาสการติดไฟได้น้อยลง ทั้งนี้นอกจากการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพแล้ว พฤติกรรมการใช้งานก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกัน

วิธีเลือกปลั๊กไฟสายพ่วงให้ปลอดภัยไร้อัคคีภัย

 • เลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงที่มีสัญลักษณ์ มอก.
 • เลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงที่ผลิตจากวัสดุได้มาตรฐานเป็นพลาสติเอวีซี เพราะมีความคงทนความร้อนดีกว่าพลาสติกพีวีซี
 • ปลั๊กไฟสายพ่วงควรมีสวิตซ์เปิดปิด
 • ขณะเลือกซื้อ ควรตรวจดูว่าปลั๊กไฟสายพ่วงเหล่านั้นมีตำหนิหรือว่ามีสายไฟที่สายทองแดงอาจยื่นยาวออกมาจากฉนวนหรือไม่ ถ้ามีไม่ควรเลือกมา เนื่องจากจะทำให้เกิดไฟดูดได้หรืออุบัติเหตุต่างๆ ได้
 • เลือกปลั๊กไฟสายพ่วงแบบมีสายไฟของชุดสายพ่วงที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น รวมถึงเต้าเสียบและเต้ารับมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

วิธีการใช้ปลั๊กพ่วงไม่ให้เกิดไฟไหม้

 • ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากมาเสียบปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้มีการดึงกระไฟฟ้ามากเกินกว่ากำหนดและทำให้เกิดความร้อน ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ขึ้น
 • ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเต็มราง เพราะอาจทำให้เกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด เป็นเหตุให้ไปสู่การเกิดไฟลัดวงจรได้
 • ควรตวรจปลั๊กไฟสายพ่วงอยู่เสมอว่ามีการชำรุดหรือสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่ควรนำมาใช้ต่อเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้
 • หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น สายไฟร้อน เกิดประกายไฟและมีเสียงดัง โดยให้หยุดใช้งานทันที พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า สวิตช์ปลั๊กไฟสายพ่วง จากนั้นให้ถอดเต้าเสียบของปลั๊กไฟสายพ่วงที่ติดกับผนังออกเพื่อความปลอดภัย
 • ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากปลั๊กไฟสายพ่วงทุกครั้งหลังใช้งาน พร้อมถอดเต้าเสียบของสายพ่วงออกจากปลั๊กที่ติดกับผนัง เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • เมื่อใช้งานปลั๊กไฟสายพ่วงให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กไฟสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับสมควรมีความแน่นพอ ไม่หลวมง่าย เพราะหากปลั๊กไฟหลวม อาจทำให้เกิดความร้อน จนมีประกายไฟลุกไหม้ขึ้นได้
 • ไม่ควรต่อปลั๊กพ่วงไปอีกหลายต่อ

โดย สุจิตรา วานิชานันท์

ขอบคุณข้อมูลจาก...www.ddproperty.com

 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com