แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
เคล็ดลับความสำเร็จของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับนายจ้างในการจัดโครงการด้านความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่มั ...
การจัดวางโต๊ะทำงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก Ergonomics
Ergonomics คือ การปรับงานสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้เหมาะสมกับร่างกายคนทำงาน ตามหลักสรีระวิทยาและกายวิ ...
วันปลอดควันบุหรี่โลก
ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวัน "ปลอดควันบุหรี่โลก" และร่วมให้ทุกประ ...
จป.หัวหน้างาน กุญแจสำคัญของการลดอุบัติเหตุ
ผู้ที่ดูแลใกล้ชิดลูกจ้างที่ทำงานในแต่ละวัน ก็คือ หัวหน้างาน และผู้ที่จะดูแลและป้องกันลูกจ้างให้ปลอดภ ...
การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
การอนุรักษ์การได้ยิน ก็คือ การป้องกันคนงานจากระดับเสียงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยิน เพร ...
ระวังทำงานภายใต้สภาพอากาศร้อน อาจช็อกถึงขั้นเสียชีวิต
ปัจจุบันดูเหมือนว่า สภาพอากาศฤดูร้อนของประเทศไทย นับวันจะยิ่งทวีความร้อนรุนแรงมากขึ้น สำหรับเดือนที่ ...
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Back
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com