แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
รู้จักกับ ISO 26000
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการกำหนดมาตรฐาน หรือ International Organization for Standardization (ISO) ปร ...
การตรวจวัดสภาพแวดล้อม ความร้อน แสงสว่าง เสียง ตามกฎหมาย
กฎ กระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเ ...
Sick building Syndrome
ปัจจุบัน มนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในอาคารซึ่งนับวันจะถูกออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อให้การใช้พลังงานเ ...
อันตรายจากการผลิต เก็บ เล่นพลุหรือดอกไม้เพลิง
ในช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทง เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากดอกไม้เพลิงหรือพลุ เป็นจำนว ...
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการความปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะฉะนั้นบริษัทควรจะให้ความสำคัญของความปลอดภัย เช่น มีการจัดการอบรม ...
ขั้นตอนในการสอบสวนที่มีประสิทธิผล
การที่จะทำการสอบสวนให้มีประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยหลายปัจจัยสำคัญในการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนั้นเราจึ ...
หลีกภัย “คอมพิวเตอร์” ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย
อาชีพ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เช่น งามพิมพ์หนังสือ งานเขี ...
การได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดดที่มีผลต่อร่างกาย
เราได้รับรังสี อัลตราไวโอเลตจากการสัมผัสกับแสงแดดแทบทุกคน นอกจากแหล่งที่ได้จากแสงแดดแล้ว หลายคนก็ยัง ...
ความเครียด...มาจากไหนและจะจัดการได้อย่างไร
ความเครียดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านลบของการได้รับความกดดัน สูญเสียการควบคุมและไม่ได้รับการช่วยเหล ...
การปฐมพยาบาลจากการถูกสารพิษ
การถูกสารพิษทุกชนิดเป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องทำการปฐมพยาบาลก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อไป บริษ ...
วิธีการป้องกันการปวดหลังจากการทำงาน
การปวดหลังมีผลมาจากหลายสาเหตุ และบางครั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าปวดหลังเพราะอะไร ส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่จ ...
อันตรายที่มักเกิดกับดวงตาในงานอุตสาหกรรม
ในงานอุตสาหกรรมนั้นมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับดวงตา ดังนั้นเราจึงต้องมีการป้องกันดวงตาไม่ให้ได้รับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เมื่อปรากฏว่ามีอันตรายใดๆในสถานที่ทำงาน วิธีที่จะขจัดอันตรายหรือควบคุมก็โดยการอาศัยวิธีการและเทคนิคท ...
อย่างไรคือวัตถุมีพิษ
อุตสาหกรรม ในประเทศได้ขยายตัวรวดเร็วมากและหลากหลายยิ่งขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ การขยายตัวอย่างร ...
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการทำเสาเข็ม
งานเสาเข็มในปัจจุบัน การก่อสร้างจะพิจารณาเลือกวิธีการก่อสร้างตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง 2 วิธี คือ ...
คอมพิวเตอร์กับการถนอมสายตา
คนใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คงจะเป็นกังวลว่าสายตาจะเสีย จากผลกา ...
มาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและแม่น้ำสายต่างๆนั้น กระท ...
การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัยกรณีที่ต้องพักในโรงแรม
ข้อแนะนำสำหรับท่านที่ต้องเข้าพักอาศัยในโรงแรม เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงแรม
Hazardous Waste ขยะอันตราย
คำจำกัดความของไทย ซึ่งตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของไทย พ.ศ. 2535 นั้น ค่าของเสีย ...
การทำงานในที่มีอากาศร้อนด้วยความปลอดภัย
เมื่อร่างกายได้รับความร้อน ร่างกายจะพยายามกำจัดความร้อนออก เพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในระดับปกต ...
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com