แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
รถที่ติดตั้งแก๊ส ชนและเกิดเพลิงลุกไหม้
เกิดรถชนกันและมีเพลิงลุกไหม้ เป็นรถเก๋งจ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
พนักงานที่มีอาการสมาธิสั้น กับปัญหาด้านความปลอดภัย
อาการสมาธิสั้นเป็นความผิดปกติ ในการรับรู้ ที่ไม่สามารถรวบรวมสมาธิในการรับรู้หรือให้ความสนใจกิจกรรมที ...
โรคนัยน์ตาแห้ง(Dry Eye Syndrome)
ปัจจุบัน พนักงานสำนักงานส่วนใหญ่จะทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดอาการป ...
การตัดสินใจใช้แก๊ส NGV/LPG
ในยุคที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่บาร์เรลละ 135 เหรียญ และกำลังขยับเข้าใกล้บาร์เรลละ 150 เหรียญ ในเวลาไม่น ...
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ...
พนักงานกับความรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัย
เพื่อ ให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในที่ทำงานของตน นายจ้างควรเริ่มจากการให้ความ ...
ใครที่สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯของสถานประกอบกิจการ
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่ง ...
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Rechargeable battery
ท่านกำลังมองหาหน่วยงานกลางในการรีไซเคิล และดำเนินการกับ Rechargeable battery หรือแบตเตอร์รี่ที่หมดส ...
ระวัง “อัคคีภัย” หน้าแล้ง
การเกิดอัคคีภัย ยังคงเป็นปัญหานำความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมหาศาลในแต ...
สาระสำคัญการแก้ไข พร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เหตุผล สำคัญในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ...
จป.กับกิจกรรมในสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้ ...
อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันอย่างไม่มีข้อจำกัดในด้า ...
คู่มือความปลอดภัยในทัศนะหนึ่ง
ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นระดับ หัวหน้างาน ระดับบริหาร ...
ไฟฟ้าลัดวงจร มหันตภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้
อัคคีภัย หรือภัยจากเหตุไฟไหม้สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อทรัพย์สิน และชีวิตผู้ประสบภัย ใน กรณ ...
องค์การอนามัยโลกเน้น การป้องกันสุขภาพจากผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า WHO (World Health Organization) เป็นหน่วยงานระหว่างประเ ...
ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ แก๊สโซฮอล์
แก๊ส โซฮอล์ เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่างเอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล กับน้ำมันเบ็นซิน ม ...
การควบคุมเสียงจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Press Machines)
บทความนี้มีจะช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจว่าเสียงดังจากเครื่องปั๊มในโรงงานสามารถทำให้ลดลงได้ ผู้ใช้ง ...
ความอยากรู้อยากเห็น สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
“ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดในสังคมไทย ทั้งยังทำให้เกิดอุบัติเหตุอัน ...
ปัญหาความปลอดภัยต้องแก้ที่ระบบไม่ใช่ตัวบุคคล
ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ หรือปัญหาเกี่ยวกับงานความปลอดภัยอื่นๆ ผู้บริหารมักมองว่าปัญหามาจากพนักงาน แ ...
กระจกนิรภัยรถยนต์ กับความปลอดภัยจากแก๊งปาก้อนหิน
ก้อนหินขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก ย่อมทำความเสียหายได้น้อยกว่าก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่าในความเร ...
การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานก่อสร้าง
ในการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาอุตสาหกรรม การก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง โดยมีการนำเทคโนโลยี่ที่ ...
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com