แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุ ...
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการ ...
สารเคมีอันตรายกระเซ็นเข้าตา
การ จัดให้มีฝักบัวและที่ล้างตาเป็นสิ่งพิ ...
แขนของหัวหน้างานกะติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งเครื่องม้วนกระดาษบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย
หัว หน้างานกะเสียชีวิตหลังจากที่แขนของเข ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
นอนหลับให้สนิท เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย
มนุษย์เรามีความต้องการพักผ่อนนอนหลับในช่วงกลางคืนอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง เพราะการที่คนเรานอนน้อย ...
ผู้บริหารกับการเตรียมแผนฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน
ไม่คาดฝันเลยว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงและการเข้ากระชับพื้นที่ของกองกำลังฝ่ายรัฐบาล ในช่วงเวลาที่ ...
ข้อควรปฏิบัติในการใช้รถยก
ในแต่ละปีเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยกในสถานที่ทำงานมีจำนวนไม่น้อย ซึ่งสาเหตุของอุบัติเ ...
อันตรายจากรถยกเคลื่อนที่เอง
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถยกสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ซึ่งเราจะต้องคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเท ...
จำเป็นแค่ไหนที่ต้องพูดคุยกับพนักงานเรื่องความปลอดภัย
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้างาน บริหาร หรือวิชาชีพ สิ่งหนึ่งที่เป็นบ ...
ทำไมถึงชอบลัดขั้นตอนการทำงาน
คนเราส่วนใหญ่มักจะอยากทำงานให้เสร็จเร็วโดยไม่จำเป็นต้องออกแรงมาก บางครั้งทัศนคติเช่นนี้ ก็เป็นสิ่งท ...
ความเป็นระเบียบและการซ่อมบำรุงช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไร
เคย สังเกตบ้างไหมว่า สถานประกอบการที่มีประวัติการประสบอันตรายขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งที่เป็นอุบัติเหตุเล็ก ...
ทัศนคติต่อความปลอดภัย
คงมีสักครั้งที่คนเราต้องถามตัวเองว่า “อะไรคือจุดหมายที่ทำให้เราต้องดิ้นรนและบากบั่นในวิธีทางที ...
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูง
การได้รับอันตรายและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในที่ทำงานแต่ละครั้ง อาจเป็นเพราะพนักงานไม่ได้ใส่ใจในสัญญาณเตื ...
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกิดเพลิงไหม้
อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจนเกือบจะเป็นอุบัติภัยรายวัน ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อาคารสำนักงา ...
อันตรายจากถ่านไฟฉายระเบิด
เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อใช้ไฟฉายอาจเกิดการระเบิดได้ ในต่างประเทศได้เคยมีรายงานถึงเหตุการณ์ไฟฉายที่พนักง ...
จำนวนล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุทำได้อย่างไร
1,000,000 ชั่วโมง คือ การคำนวณเวลาการทำงานของคนงาน ยกตัวอย่างเช่นคนงาน 1 คน ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันใน ...
การป้องกันโรคผิวหนังอักเสบจากการทำงาน
โรคผิวหนังอักเสบ เป็นปัญหาผิวหนังที่อาจเกิดจากการทำงาน ซึ่งผู้เป็นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผ ...
ปัญหาเสียงและการได้ยิน
เสียงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เสียงดังอาจทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียหายเป็นการถา ...
การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ถ้ามีการอ ...
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็น เทคนิคการวิเคราะห์จากการคิดค้นและพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่ ...
(กระแส) ไฟฟ้ารั่ว – ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแส ไฟฟ้ารั่วเกิดจากฉนวนที่ใช้ห่อหุ้ม ใช้พัน ใช้รองหรือใช้คั่น ส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิดชำรุด หรือเ ...
กรดแร่ (mineral acid)
ตาม ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. ...
MSDSs แหล่งรวมข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เชื่อหรือไม่ว่า พื้นฐานของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ...
12 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูฝน
ใน ช่วงฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูง น้ำฝนที่ตกลงมาทำให้พื้นเปียกและอาจมีการท่วมขังในบางพื้นที่ นอกจาก ...
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com