แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
รถเครนคว่ำเพราะพื้นดินที่รองรับขาหยั่งรถเครนยุบตัว
เมื่อพนักงานควบคุมรถเครนมาถึงไซด์งาน เ ...
อุบัติเหตุเพลิงลุกไหม้ผงฝุ่นไม้จากสะเก็ดไฟของฟิวส์ที่ชำรุด
พนักงานฝ่ายผลิตได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟไห ...
ช่างเชื่อมเสียชีวิตคาเพลาขับเคลื่อนสายพานผลิต
ช่างเชื่อมผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างปฏิบัติ ...
ช่างคอมพิวเตอร์ถูกเครื่องบดอัดขยะอัดร่างจนตาย
ผู้ตายเป็นช่างด้านคอมพิวเตอร์ เสียชีวิตค ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการทำงาน
แม้ว่าโรคผิวหนังอักเสบไม่จัดว่าเป็นโรคที่รุนแรงก่อให้เกิดการเสียชีวิตโดยตรงเหมือนโรคอื่นๆ แต่ ก็ก่อใ ...
มลภาวะที่เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานบางอย่างก็สามารถก่อให้เกิดมลภาวะขึ้นได้ โดยเฉพาะสำนักงานที่ติดตั้งเครื ...
อันตรายจากแบตเตอรี่เสื่อม
การใช้มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค ผู้ใช้งานก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และเป็ ...
ความผิดพลาดในการสื่อสารเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
OSHA กำหนดมาตรฐานในการสื่อสารเกี่ยวกับอันตรายไว้ว่า นายจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตราย และกา ...
การสอบเทียบค่า (calibration) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส
อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันอันตรายที่ไม่อาจมองเห็นได้ในที่ทำงาน หรือในที่อับอากาศท ...
ความปลอดภัยสำหรับพนักงานชั่วคราว
ปัจจุบัน ในหลายสถานประกอบการมักจะใช้บริการของบริษัท sub-contractor ในการจัดหาพนักงานเข้ามาทำงาน หรือ ...
ปฐมพยาบาลเมื่อโดนสารเคมี
สารฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืช กรด ด่าง น้ำยาทำความสะอาด ส่วนมากจัดว่าเป็นอันตรายเมื่อถูกนำเข้าสู่ร่างกาย จ ...
อันตรายจาก 'ปลั๊กพ่วง'
การเสียบปลั๊กไฟหลายอันในเต้ารับอันเดียวกัน มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรได้ง่าย เป็นอันตร ...
การสัมภาษณ์พยานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จะต้องมีการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดท ...
อย่ามองข้ามเหตุการณ์เฉียด
เหตุการณ์เฉียดนับเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียต่อชีวิตและท ...
ความสำคัญของการปฐมนิเทศด้านความปลอดภัย
พนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานกับเราวันแรกๆมักจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ขณะเดียวกันก็ขาดประสบการณ์ ...
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากความเหนื่อยล้าของพนักงาน
แม้ว่าการนอนหลับพักผ่อนของพนักงานจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ แต่ผลจากการ ...
การทำงานกับสารที่ทำให้เกิดการระเบิดได้
การระเบิดเป็นเรื่องน่ากลัว และสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ใดๆ ดังนั้น เราต้องมั่นใจว่าได้มีการอธิบายเ ...
เมื่อ จป.ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
การให้ความรู้กับพนักงานด้านความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของงาน จป. รูปแบบการให้ความรู้ก็อาจแตกต่างกันไ ...
ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยผู้มาเยือน
ในหน่วยงานต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายที่จะใช้สำหรับกรณีเกี่ยวกับผู้มาเยือนสถานที่ทำงาน ซ ...
ปฏิบัติงานกับสารแอมโมเนียอย่างไรให้ปลอดภัย
เราคงรู้สึกคุ้นเคยกับสารแอมโมเนีย เพราะเป็นสารเคมีที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป แม้ในครัว และสามารถหาซ ...
ข้อคิดในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันฯเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล
โอกาสที่สารเคมีหกรั่วไหลนั้น มักจะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิด ซึ่งหน่วยงานควรมีการเ ...
กฎพื้นฐานในการทำงานกับสารเคมี
โดยทั่วไปแล้ว พนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการในการจัดการสา ...
พูดเรื่องความปลอดภัยอย่างไรให้คนอื่นยอมรับ
การ ทำงานร่วมกับคนที่มีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย โดยที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ว่างานที่เขาทำอยู่น ...
ความเสี่ยงของผู้ที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ทั้งวัน
ปัจจุบัน รูปแบบการทำงานของเราได้มีการเปลี่ยนแปลง จากการที่แต่ละคนเคยทำงานหลายๆอย่าง เช่น พนักงานต้ ...
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com