แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
2
10 เม.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ จป และฝึกอบรม (Safety and Technical Training) BSH Home Appliances Ltd.
1
10 เม.ย. 2560
จป.วิชาชีพ Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1
10 เม.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน ! บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1
7 เม.ย. 2560
Safety Officer (ประจำโครงการก่อสร้าง) รับสมัครด่วน ! บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
3
7 เม.ย. 2560
จป. วิชาชีพ รับสมัครด่วน ! บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1
7 เม.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จำกัด
1
7 เม.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) รับสมัครด่วน บริษัท เซิ่งไท่ บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1
7 เม.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ) บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1
3 เม.ย. 2560
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Back
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com