แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
รถที่ติดตั้งแก๊ส ชนและเกิดเพลิงลุกไหม้
เกิดรถชนกันและมีเพลิงลุกไหม้ เป็นรถเก๋งจ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
1
16 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ทรัพย์อนันต์ พลาสติก จำกัด
1
16 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ(แผนกฝึกอบรม) บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2
16 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
3
16 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท นิวแม็ก จำกัด
1
10 ม.ค. 2562
หัวหน้าแผนก จป.วิชาชีพ บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์(1978) จำกัด
1
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด
1
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
1
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2
10 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
1
3 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
2
3 ม.ค. 2562
Page: 1 2 3 4 5 6 Back
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com