แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
พนักงานหล่อโลหะถูกหุ่นยนต์อัดก๊อบปี้เสียชีวิต
พนักงานหล่อโลหะคนหนึ่งมีประสบการณ์ผ่านงา ...
การช่วยชีวิตจากการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า
เป็นที่ปรากฏว่า ผู้เสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้ ...
ช่างไฟฟ้าถูกเครื่องม้วนกระดาษหนีบได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
ช่างไฟฟ้าผู้เคราะห์ร้ายถูกเครื่องม้วนกระ ...
การบาดเจ็บ และ สูญเสียชีวิตของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้รถยก
มีหลายกรณีที่บ่งชี้ว่าอุบัติเหตุร้ายแรงท ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
2
5 ก.พ. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
1
5 ก.พ. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด
2
5 ก.พ. 2562
Safety Supervisor บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
1
5 ก.พ. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1
5 ก.พ. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1
28 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
2
28 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
1
28 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
1
28 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1
28 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1
24 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1
24 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท สีเดลต้า จำกัด
2
24 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
1
21 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1
21 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2
21 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ สาขาปทุมธานี บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
1
21 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1
21 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด
1
16 ม.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เอ.พี.จี.เดนวิก จำกัด
1
16 ม.ค. 2562
Page: 1 2 3 4 5 6 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com