แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุ ...
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการ ...
สารเคมีอันตรายกระเซ็นเข้าตา
การ จัดให้มีฝักบัวและที่ล้างตาเป็นสิ่งพิ ...
แขนของหัวหน้างานกะติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งเครื่องม้วนกระดาษบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย
หัว หน้างานกะเสียชีวิตหลังจากที่แขนของเข ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
2
9 เม.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
1
9 เม.ย. 2561
จป.วิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ชาญนครวิศกรรม จำกัด
1
9 เม.ย. 2561
จป.วิชาชีพ Frametek Window and Door Co., Ltd.
3
9 เม.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
1
29 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1
29 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1
25 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ยูนีซัน จำกัด
1
25 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ (ด่วน) กลุ่ม บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
1
25 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
25 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
3
25 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ กลุ่มบริษัทสวนกิตติ, จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
21 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
1
21 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ(ด่วนมาก) บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
1
21 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1
21 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1
21 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2
19 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
2
19 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ(ประจำสำนักงานบางปู) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1
19 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1
17 มี.ค. 2561
Page: 1 2 3 4 5 6 7 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com