แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุ ...
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการ ...
สารเคมีอันตรายกระเซ็นเข้าตา
การ จัดให้มีฝักบัวและที่ล้างตาเป็นสิ่งพิ ...
แขนของหัวหน้างานกะติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งเครื่องม้วนกระดาษบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย
หัว หน้างานกะเสียชีวิตหลังจากที่แขนของเข ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเลเซี่ยน คากาวา จำกัด
หลายอัตรา
28 ธ.ค. 2561
Safety Manager บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
2
28 ธ.ค. 2561
Safety Supervisor บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
4
28 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
28 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1
20 ธ.ค. 2561
ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
1
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ(Supervisor) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
2
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเลเซี่ยน คากาวา จำกัด
หลายอัตรา
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
1
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
1
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามจตุจักร จำกัด
1
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เวิลด์แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด
2
13 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เบสโกอินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จำกัด
1
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เซ็ค ทีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
1
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทย-นิชชีนแพลนท์ จำกัด
5
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เค พี คอน จำกัด
2
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
1
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1
21 พ.ย. 2561
Page: 1 2 3 4 5 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com