แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุ ...
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการ ...
สารเคมีอันตรายกระเซ็นเข้าตา
การ จัดให้มีฝักบัวและที่ล้างตาเป็นสิ่งพิ ...
แขนของหัวหน้างานกะติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งเครื่องม้วนกระดาษบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย
หัว หน้างานกะเสียชีวิตหลังจากที่แขนของเข ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด
1
10 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ ประจำทีมฝึกอบรม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
3
10 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
5
10 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1
7 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด
2
7 มี.ค. 2561
จป..วิชาชีพ(บางปะกง) บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
2
7 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แอคมิ 1975 จำกัด
3
7 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
1
5 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1
5 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ทาคาฟุเนะ (ไทยแลนด์) จำกัด
1
5 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
1
5 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ- (ขนส่งสายใต้) บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
1
2 มี.ค. 2561
Safety Auditor บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
1
2 มี.ค. 2561
ผู้จัดการแผนกควบคุมความปลอดภัย(Section Manager-Safety Control) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1
2 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1
2 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก) บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
1
2 มี.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
1
26 ก.พ. 2561
SHE Senior Supervisor บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
1
26 ก.พ. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด
1
26 ก.พ. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด
1
26 ก.พ. 2561
Page: 1 2 3 4 5 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com