แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุ ...
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการ ...
สารเคมีอันตรายกระเซ็นเข้าตา
การ จัดให้มีฝักบัวและที่ล้างตาเป็นสิ่งพิ ...
แขนของหัวหน้างานกะติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งเครื่องม้วนกระดาษบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย
หัว หน้างานกะเสียชีวิตหลังจากที่แขนของเข ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
2
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัทเกษรอินเตอร์พาร์ท จำกัด และบริษัทในเครือ
1
7 ส.ค. 2561
หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
2
7 ส.ค. 2561
Safety Professional ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัทโออิซูมิ เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
1
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
5
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท จัมปาก้า จำกัด
1
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด
1
7 ส.ค. 2561
จป. วิชาชีพ บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
1
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
2
7 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ(ปทุมธานี) บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
หลายอัตรา
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท นิยมตรง จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2
2 ส.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1
2 ส.ค. 2561
Page: 1 2 3 4 Back
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com