แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
คนงานก่อสร้างถูกไฟฟ้าช๊อตผ่านรถเครนที่เกี่ยวโดนสายไฟฟ้าแรงสูง
คนงานก่อสร้างถูกไฟฟ้าช๊อตถึงแก่ความตาย ...
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าถูกอัดติดอยู่ระหว่างม้วนเหล็ก
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าประจำโรงงานตัดเหล็ก ...
พนักงานคุมเครื่องถูกม้วนเหล็กหนัก 3 ตัน ตกทับร่างจนเสียชีวิต
พนักงาน คุมเครื่องเสียชีวิตจากการถูกม้วน ...
ถังแก๊สระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เมื่อเร็วๆนี้ เราคงเพิ่งอ่านพบข่าวเกิดเห ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
1
2 ธ.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1
21 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
1
21 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัด
2
21 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด
2
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
1
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
1
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เควสโก้ จำกัด
1
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
5
14 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
1
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
2
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
1
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
1
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชพ บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
1
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด
3
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
1
5 พ.ย. 2561
จป.วิชาชีพ กลุ่มบริษัทเกษม
1
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แซมโก้ จำกัด
1
19 ต.ค. 2561
Page: 1 2 3 4 5 6 Back Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com