แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
ผู้ประกาศ : แผนกบุคคล  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัทในเครือเซนทาโกประกอบด้วยโรงงานอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตร โรงงานชำแหละไก่ และโรงงานอาหารปรุงสุกเนื้อไก่ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงานด้าน IMPORT EXPORT ต่างๆ บริษัทในเครือเซนทาโกได้ดำเนินกิจการมาครบ 50 ปี
ตำแหน่งงาน : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผ่านการอบรมด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
3. มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. ไม่แพ้สารเคมี/ฝุ่น กรณีเข้าฟาร์ม
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 7/3 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม.33 ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี 12120
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกบุคคล
 โทรศัพท์ : 02-5168811-5
โทรสาร :
อีเมล์ : personneldept@centaco.com
เว็บไซต์ : www.centaco.com
เข้าชม : 228 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com