แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่น จำกัด
ผู้ประกาศ : คุณศัญธิฌา สุธีรศักดิ์  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
ตำแหน่งงาน : บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่น จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1.) อายุ 25 - 30 ปี
2.) จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ที่มีใบรับรอง
3.) มีความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัย การดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น
4.) มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายด้านความรู้อาชีวอนามัย
5.) มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีความละเอียด รอบคอบ และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
6.) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน
7.) มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่น จำกัด 43 อาคารไทยซัซี ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศัญธิฌา สุธีรศักดิ์
 โทรศัพท์ : 02-6758430 ต่อ 122
โทรสาร :
อีเมล์ : santhicha@alchemtrans.com
เว็บไซต์ :
เข้าชม : 707 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com