แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ผู้ประกาศ : คุณปิยะนัส นาคนคร  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ประกอบธุรกิจด้านวิจัย พัฒนา และผลิตยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ตำแหน่งงาน : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดกภัย อาชีวอนามัยสถานประกอบการโรงงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ด้าน ISO 14000, ISO 18000, ISO 9000 และ Framework ทาง SHE
5. สามารถสร้าง Safety Awareness อื่นๆ เช่น KYI, ISA และ HAZOP
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด โรงงาน กม.5 ทางหลวงชนบท 5014 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปิยะนัส นาคนคร
 โทรศัพท์ : 024497951-7 ต่อ 146
โทรสาร :
อีเมล์ : piyanasn@siambioscience.com
เว็บไซต์ : http://www.siambioscience.com
เข้าชม : 734 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com