แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
ผู้ประกาศ : ฝ่ายสรรหาบุคคลากร  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจอาหารจากฐานการผลิตสุกรครบวงจร จากบริษัทในเครือ 9 บริษัท ตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร โรงงานชำแแหละตัดแต่ง โรงงานแปรรูปอาหาร จนถึง การตลาดสู่ผู้บริโภค ภายใต้การจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับมาตรฐานการส่งออก ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ
ตำแหน่งงาน : บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เท่านั้นเพศ อายุ 25 – 33 ปี
2. มึความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย และมีประสบการณ์ในสายงาน จป.วิชาชีพ
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน สามารถประสานงานได้ทุกส่วนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย
4. มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิเตอร์ สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สมัครงานได้ที่ บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด 455 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง นครปฐม 73000
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคคลากร
 โทรศัพท์ : 034-258225-30 ต่อ 114/118
โทรสาร : 034-258224
อีเมล์ : pfagroindustry@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เข้าชม : 1502 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com