แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
ผู้ประกาศ : ฝ่ายบุคคล  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัทดำเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ตำแหน่งงาน : บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตจป.วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานจป.วิชาชีพในงานก่อสร้างได้ตามที่กฎหมายกำหนด
3. สามารถวางแผนงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำในภาคสนามโครงการต่างๆของทางบริษัทได้
6. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
7. ไม่ติดหมายเรียกต่างๆรวมถึงไม่เคยได้รับการลงโทษในคดีร้ายแรงตามกฎหมาย
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างอาคาร THE ONE HOTEL เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สมัครงานได้ที่ บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด เลขที่ 51 ซอยสว่าง 7 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 โทรศัพท์ : 02-6333990-1
โทรสาร : 02-2362005
อีเมล์ : phannakran@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เข้าชม : 1211 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com