แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
ผู้ประกาศ : คุณเอกภพ จุมพลหล้า  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
รายละเอียดบริษัท : ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันไดเดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย (Power Producer) โดยเน้นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และกระจายแหล่งเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่สะอาด รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
ตำแหน่งงาน : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านความปลอดภัย ( หรือสำหรับผู้ที่สนใจที่หาประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย )
4. สามารถรับสัญญาจ้างในรูปแบบของสัญญาแบบมีระยะเวลาได้ / ( จบProject ) ตามระยะเวลาของโครงการก่อสร้างนั้น
5. สามารถไปประจำโครงการได้ (ต่างจังหวัด) ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
7. เริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้าเป็นเพศชาย)
9. ทำงานวันจันทร์-เสาร์
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโครงการก่อสร้างทั้งงาน Solar Rooftop และงานโครงก่อสร้างอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานได้ที่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกภพ จุมพลหล้า
 โทรศัพท์ : 02-242-5800 ต่อ 5845
โทรสาร : 02-242-5880
อีเมล์ : eakkapop.jum@gunkul.com
เว็บไซต์ : www.gunkul.com/
เข้าชม : 361 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com