แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
ผู้ประกาศ : คุณศราลักษิ์ / คุณเกตุวลี / คุณสุวิภากร / คุณสุดาร  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
รายละเอียดบริษัท : (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด) จดทะเบียนตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ถุงพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วและถุงขยะ 2) ฟิล์ม ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบและ/หรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น 3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค (Flexible Packaging) 4) บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก เป็นต้น
ตำแหน่งงาน : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. วุฒิการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Office ได้
3. มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก
6. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอย 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สมัครงานได้ที่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) 42/174 หมู่ที่5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศราลักษิ์ / คุณเกตุวลี / คุณสุวิภากร / คุณสุดาร
 โทรศัพท์ : 02-4290354-7 ต่อ 255 / 081-3526900
โทรสาร : 02-4290358
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.tpbi.co.th
เข้าชม : 704 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com