แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
ผู้ประกาศ : คุณฤทัยรัตน์ เลิศคุณานุกูล  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
รายละเอียดบริษัท : ทำธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน
ตำแหน่งงาน : กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
คุณสมบัติที่ต้องการ : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 - 3 ปี
- มีวุฒิบัตรและคุณสมบัติเป็น จป.วิชาชีพตามกฎหมาย
- สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำ และสอนงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.office ได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น 138 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฤทัยรัตน์ เลิศคุณานุกูล
 โทรศัพท์ : 082-2561112/ 038-168555 ต่อ 122
โทรสาร : 038-168559
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.thaieasterngroup.com
เข้าชม : 648 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com