แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
ผู้ประกาศ : ฝ่ายบุคคล  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผลิตและจำหน่วยเครื่องทองรูปพรรณ
ตำแหน่งงาน : บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : 1. อายุ 24 ขึนไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย หรือ สาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง
3. สามารถวางแผนและกําหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานได้
4. มีภาวะความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้านําเสนอ และไหวพริบดี
5. มีความซือสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
6. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทํางาน
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เลขที่ 18 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4-7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 โทรศัพท์ : 02-8096622-6
โทรสาร : 02-8096627
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
เข้าชม : 148 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com