แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
ผู้ประกาศ : คุณทิพย์วารินทร์ (ริน)  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน ทั้งพนักงาน
ประจำ พนักงานรายวัน การฝึกอบรมพนักงาน หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรภายในองค์กร

โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน
นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน

At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people
potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource
practices using various type of services that best fit organization needs.

Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional services
outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to
our social at large.

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
2. ประกันสังคม
3. โบนัสประจำปี
4. วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
5. กองทุนเงินช่วยเหลือบุตร
6. กองทุนสำหรับพนักงาน
7. เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
8. ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
ตำแหน่งงาน : บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน การจัดการความปลอดภัยและการควบคุมสารเคมี 7 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สวนอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณทิพย์วารินทร์ (ริน)
 โทรศัพท์ : 061-410-1116
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -
เข้าชม : 364 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com