แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
ผู้ประกาศ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณเตือนตา)  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เราคือผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายใต้แบรนด์ "เจ้าสัว" โดยเริ่มก่อตั้ง
ในปี พ.ศ.2501 ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิตอาหาร ด้วย
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย กระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยทุกขั้นตอน ตาม
มาตรฐาน GMP/HACCP ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ และสาขาตัวแทนจำหน่ายสินค้าครอบคลุมเกือบทั่ว
ประเทศ บริษัทฯ กำลังต้องการรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจำนวนมากเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างมั่นคง
ตำแหน่งงาน : บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์ในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 3 ปีขึ้นไป
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบสูง, และสามารถอดทนต่อภาวะกดดันใน
เรื่องงานได้
- มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรดี
- มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำพอสมควร
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP, HACCP, ISO, BRC เป็นต้น
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณเตือนตา)
 โทรศัพท์ : 044-240-999 ต่อ 301-303
โทรสาร : 044-240-998
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -
เข้าชม : 394 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com