แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
ผู้ประกาศ : คุณสุปราณี สุริยะจันทร์  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: Perfect Companion Group Co.,Ltd.
รายละเอียดบริษัท : We are Perfect Companion, the leading company in Pet Business Group
established to serve global pet care industry. Our proud root is in our
Parent Organization – The Charoen Pokphand (C.P.) Group- Thailand ‘s
leading Multinational Corporation with in 20 countries worldwide.
Perfect Companion, established in 2001, is committed to the Charoen
Pokphand Group’s long-standing tradition of “improving the quality of
life for the Greatest number of people” by delivering products and
services of the highest quality. We are looking for the qualified
position as follow:

Perfect Companion Group Co., Ltd.

สวัสดิการ
-ที่พักฟรีภายในโรงงาน(สำหรับบางตำแหน่ง)
-ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตกลุ่ม
-โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-รถรับ - ส่งพนักงาน ฯลฯ

ตำแหน่งงาน : Perfect Companion Group Co.,Ltd.
คุณสมบัติที่ต้องการ : - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
มีประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ 180 ชม. 12 ชม. และ 42 ชม.
- มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานในเขตพื่นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : ตามโครงสร้างบริษัท อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุปราณี สุริยะจันทร์
 โทรศัพท์ : 02-706-0480-90
โทรสาร : 02-706-0009
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : www.perfectcompanion.com
เข้าชม : 428 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : พุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com