แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
ผู้ประกาศ : คุณอาภัสรา ขระเขื่อน  
  
ชื่อบริษัท / องค์กร: บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ เปิดใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยทุนจดทะเบียน 810 ล้านบาท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท ระบบท่อไอเสียรถยนต์ ( Exhaust System ) ส่งมอบให้ลูกค้าหลัก ได้แก่ TOYOTA และบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำอื่นๆ ต้องการเปิดรับพนักงานเพิ่มจำนวนมาก เพื่อรองรับการผลิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด

สวัสดิการ
# รับประทานอาหารฟรี เช้า กลางวัน และ ก่อนทำงานล่วงเวลา
# ค่าเข้ากะ 130 - 175 บาท / คืน (ตามระดับตำแหน่ง)
# เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท จ่ายแบบขั้นบันได
# ค่าไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถ้ามี)40 บาท ต่อวัน
# ค่าช่วยเหลือในการเดินทาง 300 บาท ต่อเดือน
# ศึกษาดูงานต่างประเทศ(ตามตำแหน่งงานและโอกาส)
# เบี้ยเลี้ยงไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ถ้ามี) 350 - 400 บาทต่อวัน
# ของเยียมกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานมูลค่า 1,500 บาท/กรณี
# ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย กรณีเป็นผู้ป่วยใน มูลค่า 800 บาท
# ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและบุคคลในครอบครัว ตามตำแหน่งงาน เริ่มต้นที่ 20,000 บาท/ปี
# เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เริ่มต้นที่ 5,000 - 20,000บาท
# เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน 10,000 บาท /กรณี
# ประกันชีวิตพนักงาน ทุนประกัน 200,000 บาท
# โบนัส 2 ครั้ง/ปี(จ่ายตามผลประกอบการแต่ละปี)
# ตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้ง
# งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
# Uniform
# รถรับส่งพนักงาน (ฉะเชิงเทรา,บางคล้า, บางแสน-ชลบุรี, บางนา, บางบ่อ, บางโฉลง, บาง
วัว , เคหะบางพลี)
# มีสนามกีฬาสำหรับพนักงาน
ตำแหน่งงาน : บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
คุณสมบัติที่ต้องการ : - เพศชาย-หญิง
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องกิจกรรม CCCF และกิจกรรม Safety ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย จป.เทคนิคชั้นสูง (จะพิจารณาพิเศษ)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
- สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้
- สามารถเข้ากะได้
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เพศ :
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอาภัสรา ขระเขื่อน
 โทรศัพท์ : 038-130-020 ต่อ 100
โทรสาร : 038-130-016
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -
เข้าชม : 535 ลงประกาศรับสมัครงานเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com