แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ กลุ่มบริษัทเกษม
1
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท แซมโก้ จำกัด
1
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทไทย รับเบอร์ จำกัด
2
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
1
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด
1
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
3
19 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
3
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยโพลี พลาสแพ็ค จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
2
11 ต.ค. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3
19 ก.ย. 2561
จป.วิชาชีพ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด
1
19 ก.ย. 2561
Page: 1 2 3 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com