แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.เทคนิคขั้นสูง บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1
7 ส.ค. 2562
จป.วิชาชีพ อาวุโส บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1
7 ส.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท นิวแม็ก จำกัด
1
7 ส.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1
7 ส.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1
7 ส.ค. 2562
Safety Manager บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
2
7 ส.ค. 2562
จป.เทคนิค บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
3
7 ส.ค. 2562
ผู้ปฏิบัติงานบ่อบำบัด (สิ่งแวดล้อม) บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด
1
7 ส.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด
1
17 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัทเวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1
17 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
17 ก.ค. 2562
จป วิชาชีพ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1
17 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
2
17 ก.ค. 2562
จป. วิชาชีพประจำที่ โรงทอ อ.สามพราน จ.นครปฐม บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
1
17 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
1
9 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1
9 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
1
9 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด
1
9 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
9 ก.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
2
9 ก.ค. 2562
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com