แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด
1
16 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1
16 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด
1
16 ก.พ. 2563
จป. วิชาชีพ/ สิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด
1
16 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3
16 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท ซี ที ที โลจิสติคส์ จำกัด
1
16 ก.พ. 2563
จป. วิชาชีพ บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัด
1
16 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด
2
3 ก.พ. 2563
จป. วิชาชีพ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
2
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ(สายงานฟาร์ม) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท อตาเลี่ยน โกลบอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
1
3 ก.พ. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
หลายอัตรา
29 ม.ค. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
3
29 ม.ค. 2563
จป.วิชาชีพ บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
1
29 ม.ค. 2563
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com