แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
จป.วิชาชีพ บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด
2
18 มิ.ย. 2562
จป. วิชาชีพ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เควสโก้ จำกัด
1
18 มิ.ย. 2562
จป. วิชาชีพ บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
2
25 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
1
25 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
2
25 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท งี่ไถ่เมททอลเวิคส์ จำกัด
1
25 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
1
25 พ.ค. 2562
HSE Manager บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1
25 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ทรัพย์อนันต์ พลาสติก จำกัด
1
11 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เซเว่น สตาร์ อินดัสทรี่ส์ จำกัด
1
11 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท คูล วอล แบริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
1
11 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
1
11 พ.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
1
11 พ.ค. 2562
Page: 1 2 3 4 5 6 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com