แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตำแหน่ง บริษัท
อัตรา
ลงประกาศ
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
1
30 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
30 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1
30 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ (สาขาบางพลี 1) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3
30 มี.ค. 2562
จป. เทคนิค/จป. เทคนิคขั้นสูง (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2
30 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
1
30 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
1
25 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท คูล วอล แบริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
1
25 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
2
25 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท โฟลคอน จำกัด
1
25 มี.ค. 2562
จป. วิชาชีพ บริษัท มาสเตอร์ลอนดรี้ จำกัด
1
25 มี.ค. 2562
จป.เทคนิค(ประสบการณ์งานก่อสร้าง) บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
3
25 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1
11 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1
11 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ซินเหนงพลังงานนานาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1
11 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท คูล วอล แบริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
1
11 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
2
11 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท เค พี คอน จำกัด
2
11 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพด้านการขนส่งทางถนน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2
4 มี.ค. 2562
จป.วิชาชีพ บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1
4 มี.ค. 2562
Page: 1 2 3 4 5 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com