แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ตรวจสุขภาพประจำปี เตรียมตัวอย่างไรดี
มุมสุขภาพ : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เข้าชม : 268
ตรวจสุขภาพประจำปี เตรียมตัวอย่างไรดี
 
  ตรวจสุขภาพประจำปี เตรียมตัวอย่างไรดี  
 

สำหรับการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพประจำปี โดยทั่วไปแล้วสถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจะแจ้งรายละเอียดของการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ซึ่งสามารถสรุปการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ดังนี้

1. ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพใหม่ หรือท่านยังไม่เคยมีประวัติการรับบริการในสถานพยาบาลนั้นๆ ท่านควรเตรียมประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงโรคประจำตัวของท่านไปให้แพทย์ที่จะทำการตรวจสุขภาพของท่าน และถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฟิล์มเอ็กซเรย์ในอดีต และหากท่านมียาที่รับประทานเป็นประจำก็ควรนำยาไปให้แพทย์ดูด้วย

2. สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีการตรวจเลือดที่ต้องงดน้ำและอาหารหรือไม่ ถ้ามี ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

3. ในรายที่ต้องมีการตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ควรเก็บปัสสาวะและอุจจาระในเช้าวันที่จะตรวจ

4. สอบถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องงดยาที่รับประทานอยู่เป็นประจำก่อนตรวจหรือไม่ (ในกรณีที่มียารับประทานเป็นประจำ) เนื่องจากยาบางชนิดอาจมีผลต่อระดับสารเคมีในร่างกาย และหากจำเป็นต้องงดยาควรถามว่างดยานานเท่าไร

5. งดดื่มเหล้า และงดสูบบุหรี่ เพราะการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อาจทำให้สารเคมีบางอย่างสูงขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย

6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอและทำใจให้สบายก่อนการตรวจสุขภาพ

7. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านว่าการตรวจชนิดใดต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง และราคาค่าตรวจเท่าไร เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมเงินไปเพียงพอสำหรับการตรวจสุขภาพ

8. ควรตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ ที่จะตรวจสุขภาพให้ถูกต้อง

9. ศึกษาขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามที่โรงพยาบาลแจ้งมาอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10. นำบัตรประจำตัวผู้ป่วย และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง การและไปใช้บริการความมาให้ตรงเวลานัดหมาย เพื่อท่านจะได้รับความสะดวกในการบริการแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี

การเตรียมตัวให้พร้อม ทำให้ทุกอย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองมากที่สุด ดังนั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ

ที่มา : thaiseniormarket.com


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com