แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

เดินถอยหลัง บริหารข้อเข่า
มุมสุขภาพ : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เข้าชม : 290
เดินถอยหลัง บริหารข้อเข่า
 
  เดินถอยหลัง บริหารข้อเข่า  
 

ข้อเข่า เป็นข้อต่อที่สำคัญของร่างกาย เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน, การวิ่ง หรือการเคลื่อนไหวในขณะเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยหากศึกษาทาง ด้านกายวิภาคศาสตร์จะพบว่า ข้อเข่าไม่ได้มีกล้ามเนื้อห่อหุ้มไว้แน่นหนาเหมือนข้อต่ออื่นๆ เช่น ข้อสะโพก และข้อไหล่ ดังนั้น ข้อเข่าจึงขาดกลไกที่ช่วยดูดรับแรงกดเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้ง ปกติข้อเข่าจะเป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด เมื่อมีการใช้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอย่อมจะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ

ดังนั้น จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก รวมถึงในกลุ่มนักกีฬาที่มีการเปลี่ยนทิศทาง การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และกีฬาที่มีลักษณะของการกระโดด เช่น ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, เทนนิส และแบดมินตัน เป็นต้น โดยในกีฬาดังกล่าวพบว่า ปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก ซึ่งผลที่ได้จากปัญหาดังกล่าวนี้ จะบั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ยิ่งลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูและรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าให้หายเป็นปกติ เพื่อกลับมาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่านั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะรักษาระดับสมรรถภาพทางกายของผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บให้อยู่ในระดับคงที่ ดังนั้น รูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายที่นำมาใช้ จะต้องมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำกับอาการเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การออกกำลังกายในน้ำ(Aquatic exercise) การออกกำลังกายด้วยการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าโดยใช้แรงต้าน (resistance exercise) และการออกกำลังกายโดยการเดินถอยหลังบนลู่กล (backward walking exercise) เป็นต้น

การออกกำลังกายโดยการเดินถอยหลังบนลู่กล (backward walking exercise) เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากวงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูและวิทยาศาสตร์การกีฬาว่า สามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าได้ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของรูปแบบการออกกำลังกายจะช่วยลดแรงกดบริเวณข้อต่อ patello femoral และลดมุมการเคลื่อนไหวของข้อเข่า โดยจะเกิดการยืดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก่อนถึงช่วงที่ข้อเข่าจะรับน้ำหนัก ทำให้ช่วยลดแรงกดที่ข้อเข่าได้ ที่สำคัญคือ ยังช่วยป้องกันการยืดเกินไปของเอ็นไขว้หน้าได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปในขณะที่ออกกำลังกายโดยการเดินแบบปกติหรือการเดินไปข้างหน้านั้น ในช่วงที่มีการเคลื่อนที่ของข้อเข่า จะพบว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า และน้ำหนักของร่างกายจะทำให้เกิดแรงกดบนข้อต่อ patello femoral เป็นอย่างมาก อีกทั้งระยะการงอของเข่าก็จะมีผลโดยตรงกับขนาดของแรงจากกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้า ยิ่งระยะการงอมากขึ้นเท่าไรแรงกดก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การออกกำลังกายโดยการเดินถอยหลังบนลู่กล จึงมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการนำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า

จุดประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง ของการเดินถอยหลังบนลู่กล คือการพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardio respiratory endu rance) ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวมาก ซึ่งไม่สามารถที่จะออกกำลังกายโดยวิธีอื่นเหมือนคนปกติทั่วไป ดังนั้น ถ้าหากมีการกำหนดความหนักและระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว การออกกำลังกายรูปแบบดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้การทำงานของหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือดและปอด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

อย่างไรก็ดี การออกกำลังกายในรูปแบบดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นการฝืนธรรมชาติ ดังนั้น ขณะออกกำลังกายควรเริ่มฝึกเดินถอยหลังจากความเร็วที่ช้าๆ สักระยะหนึ่ง จากนั้นเมื่อชำนาญดีแล้ว ค่อย ๆ ปรับเพิ่มระดับความเร็วตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

ที่มา: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com