แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 10696
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
 
  ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต  
 

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการยางรถยนต์เสียชีวิตหลังพลัดตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์ ที่ระยะความสูง 5.00 เมตร จน ศีรษะกระแทกกับพื้น  ผู้เสียชีวิตปฏิบัติหน้าที่อยู่กับรถโฟล์คลิฟท์ ในขณะที่กำลังดึงยางบนชั้นวางที่มีความสูง 4 ชั้น กว้าง 8 ช่อง เขาได้จัดวางพัลเลทไม้ขนาด 1.50 x1.50 เมตร บนงาของ รถโฟล์คลิฟท์ก่อนที่จะวางกรงเหล็กบนพัลเลทอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงในขณะขนย้ายยางโดยไม่ได้ยึดกรงเหล็กให้ติดแน่นกับพัลเลท เขาให้พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ยก พัลเลทที่เขายืนอยู่ขึ้นไปถึง ความสูงประมาณ 5.00 เมตรโดยที่ไม่มีสายรัดนิรภัย หรือราวกันตก   เมื่อเขาได้เรียงยางไว้บนพัลเลทไปแล้วประมาณ 10-12 เส้น   พนักงานขับรถได้มองขึ้นไปเห็นพัลเลทและกรงเหล็กขยับตัว  และเห็นผู้ตายสูญเสียการทรงตัวและ ตกลงมาศีรษะกระแทกกับพื้น  ผู้ตายพยามจะลุกขึ้นยืน แต่กลับล้มลงไปแน่นิ่งกับพื้น พนักงานขับรถรีบวิ่งไปสำนักงานด้านหน้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลโดย ด่วน และกลับไปยังที่เกิดเหตุเพื่อ ช่วยเหลือผู้ช่วยผู้จัดการที่นอนหมดสติ แต่ยังมีลมหายใจอยู่ หน่วยพยาบาลใช้เวลามาถึงที่ เกิดเหตุและจัดการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากแพทย์รับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ หนึ่งสัปดาห์ ผลการสอบสวนอุบัติเหตุสรุปเสนอให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้ เพื่อเป็นการ ป้องกันไม่ให้ มีอุบัติเหตุเกิดซ้ำขึ้นอีก

ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัยที่นายจ้างจัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัดตลอด เวลา

๐ จัดหาพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน

๐ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

๐ จัดให้มีการตรวจตราความปลอดภัยในสถานที่ทำงานทั้งที่มีการบอกกล่าว และไม่บอกกล่าว ล่วงหน้า

ข้อมูลเบื้องต้น
บริษัท ที่เกิดอุบัติเหตุนี้ทำธุรกิจศูนย์บริการเกี่ยวกับยางรถยนต์ที่มีคลังเก็บ สินค้าในบริษัท เปิดบริการมา 13 เดือน มีพนักงานประจำ 6 คน บริษัทมีเอกสารระบุระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมอบให้พนักงาน ทุกคนในช่วงเวลาของการอบรมปฐมนิเทศ  หัว ข้อการอบรมมีรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมถูกต้อง และมาตรฐานการปฏิบัติงาน การอบรมที่นอกเหนือจากนี้จะทำ ณ จุดที่ปฏิบัติหน้าที่จริง พนักงานขับรถฟอร์กลิฟท์ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่าง ปลอดภัยที่บริษัทจัดให้ ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าก็ผ่าน การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานความปลอดภัยประจำเดือน การตรวจความปลอดภัย และต้อง รับผิดชอบการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึง ความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้า ผู้เสียชีวิตพึ่งจะทำงานกับบริษัทได้เพียงหนึ่งเดือน และเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเป็นครั้งแรกจาก ที่เปิดทำการมา

การสอบสวนอุบัติเหตุ
ในการสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรม ประจำวันในคลังสินค้านี้  ได้แก่การรับ และจัดเก็บยาง และอะไหล่รถยนต์ ก่อนที่จะถูกลากจูงไปยัง คลังสินค้าอื่น หรือใช้ในการซ่อมรถ ณ คลังสินค้านั้น
            ในวันเกิดเหตุ  ขณะที่ผู้ตาย กำลังปฏิบัติงานกับพนักงานขับโฟล์คลิฟท์ในการจัดยางตามใบสั่งสินค้า ผู้ตายกำลังพยายามดึงยางออกจากชั้นเก็บยางชั้นที่มีขนาดสูง 4 ชั้น ความกว้างจำนวน 8 ช่อง พื้นของแต่ละช่องของ ชั้นมีขนาด 1.50 * 1.50 เมตร ความ สูงแต่ละช่องสูง 6 เมตร ตามระเบียบวิธีที่ต้องปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานต้องเสียบงาของ รถฟอร์กลิฟท์เข้าไปในพื้นพัลเลทขนาด 1.50 x 1.50 เมตร แล้ววางกรงเหล็กขนาด 1.50 * 1.50  สูง 6 เมตรบนพัลเลทไม้ อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความมั่นคงขณะขนย้ายยาง โดยที่พัลเลทไม้ไม่มีการยึดแน่นกับงาของรถ และกรงเหล็กก็ไม่มีการยึดแน่นกับพื้นพัลเลท พนักงานขับรถได้ยกพื้นพัลเลทที่มีผู้ตายยืนอยู่ขึ้นไปสูงจากพื้นประ มาณ 16 ฟุต โดยที่ผู้ตายไม่มีการผูกยึดสายรัดนิรภัยหรือใช้ราวกันตก ตามที่ระบุบังคับไว้ในระเบียบวิธี ปฏิบัติงานของบริษัท
            พนักงาน ขับรถเห็นผู้ตายขนยางวางไว้บนพัลเลทได้ประมาณ 10-12 เส้นก่อนจะสังเกตเห็นว่าพัลเลท และ กรงมีการขยับตัวในขณะที่ผู้ตายขยับเข้ามาถึงกรงเหล็ก ผู้ตายเริ่มเสียการทรงตัวและตกลงมาศีรษะกระ แทกพื้นก่อนที่กรงเหล็กและยางจะตกตามลงมา พนักงานขับรถเห็นผู้ตายพยายามลุกขึ้นยืน และล้มลงไป อีก เขาจึงวิ่งไปยังสำนักงานด้านหน้าเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่แจ้งขอความช่วย เหลือจากหน่วยพยาบาลโดย ด่วน จากนั้นเขาวิ่งกลับไปช่วยเหลือผู้ตาย พบว่าผู้ตายนอนหมดสติแต่ยังมีลมหายใจอยู่ หน่วยกู้ภัยใช้เว ลาไม่ถึง 8 นาทีก็มาถึงยังที่เกิดเหตุ และทำการช่วยเหลือส่งร่างผู้ตายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อน ที่ทางโรงพยาบาลจะถอดอุปกรณ์ช่วยชีวิต และแจ้งการเสียชีวิตของผู้ตายใน 7 วันต่อมา

สาเหตุการเสียชีวิต
แพทย์ระบุการเสียชีวิตของผู้ตายเนื่องจากการกระทบกระเทือนของระบบสมอง

ข้อเสนอแนะ
1. บริษัทต้องบังคับให้พนักงานยึดปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยที่บริษัทจัดทำขึ้น
           
บริษัท ต้องเน้นย้ำความสำคัญของการยึดปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัยที่ปริษัทจัดทำขึ้น ในกรณีของเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องมีการใช้สายรดนิรภัย เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง การสอบถามพนักงาน  ทราบว่าพนักงานมักไม่ค่อยใช้สายรัดนิรภัย หรือราวกันตกเนื่องจากต้องเสียเวลาพันสายรัด กับรถโฟล์คลิฟท์ และเกะกะต่อการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เกิดเหตุ บริษัทได้ติดตะขอไว้กับราวกันตกให้ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น 

2.  บริษัทต้องจัดหาพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแรงให้พนักงานใช้ปฏิบัติงาน
           
ใน กรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการวางกรงเหล็กบนพัลเลทไม้ก่อนที่จะวางพัลเล ทไม้บนงาของรถโฟล์คลิฟท์โดยไม่มีการผูกยึดให้มั่นคงแต่อย่างใด เป็นเหตุให้พัลเลทมีการขยับตัวได้เมื่อรับน้ำหนัก กระแทกของยางที่โยนใส่พัลเลท หรือจากการวางน้ำหนักของยางที่ไม่กระจายน้ำหนักให้สมดุลทำให้ พื้นพัลเลทไม่มั่นคงจนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเสียการทรงตัวและตกลงมา หลังเกิดเหตุการณ์ บริษัท ได้ใช้สกรูยึดกรงเข้ากับพัลเลทอย่างถาวร  นอกจากนี้ ได้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมระบุให้รถที่ติดตั้งระบบการควบคุมการยกของขึ้นที่สูง ทั้งทางแนวดิ่งเพียงอย่างเดียว หรือทั้งแนวดิ่ง และแนวราบที่มีห้องโดยสาร หรืองายกผู้โดยสาร ต้องทำการยึดพื้นของห้อง โดยสาร หรืองายกผู้โดยสารให้แน่นป้องกันอันตรายให้กับผู้โดยสาร แม้จะเป็นข้อกำหนดในงานก่อ สร้าง แต่ต้องใช้บังคับในกรณีของรถฟอร์กลิฟท์เช่นกัน 

3.  บริษัทต้องสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
        บริษัท ต้องสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถาน ที่ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง และต้องมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนในการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ตายซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชายืนบนพัลเลทโดย ไม่มีการป้องกันใด เป็นการฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยของบริษัท พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมงาน ควรต้องมีความระวังความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง และเพื่อนร่วมงาน เมื่อพนักงานสังเกตเห็น สภาพ หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เขาควรต้องแจ้งฝ่ายบริหาร และ/หรือเตือนเพื่อนร่วมงานถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธี บริษัทต้องให้คำแนะนำกับพนักงานถึงความรับผิด ชอบในการมีส่วนร่วมในการทำให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้น การเพิ่มระดับการมีส่วน ร่วมของพนักงานจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน 

4.  บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสภาพความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานเป็นระยะ ทั้งที่มี การบอกกล่าวล่วงหน้า และ ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า
         
บริษัท ต้องเฝ้าระวังสภาพ หรือการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน และต้องจัดการลดความเสี่ยงภัยนั้นอย่างจริงจัง ต้องมีการตรวจตราความปลอดภัยทั้งที่มีการบอก กล่าว และ ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยบุคคลที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสภาพ ความเสี่ยงต่อ อันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน แม้ว่าการตรวจตราดังกล่าวจะไม่สามารถประกันได้ว่าจะไม่มีการบาด เจ็บจากการทำงานเกิดขึ้น แต่ก็ยังสามารถชี้ให้เห็นสภาพ หรือการปฏิบัติงานที่เสี่ยงเพื่อให้มีการแก้ ไขปรับปรุง และยังช่วยให้พนักงานยอมรับในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เป็นการ ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com