แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 14432
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
 
  การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน  
 

การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต   กรณีดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการเชื่อมงาน   ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จะใช้เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันขึ้นอีก

พนักงานเชื่อมที่มีประสบการณ์ในการเชื่อม และได้ปฏิบัติงานกับนายจ้างรายปัจจุบันมาได้ประมาณ 1.5 ปี  เขาได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้เชื่อมรอยแตกที่ถังบรรจุน้ำมันดีเซลเปล่า   ซึ่งเป็นถังที่เพิ่งถอดออกจากรถบรรทุกน้ำมันดีเซลมาเมื่อตอนเช้า
            ตอนเวลาประมาณ 7.30 น. เขาได้เริ่มทำการเชื่อมรอยแตกด้วยการอาร์ค  โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพของถังน้ำมันดังกล่าวก่อนเริ่มทำการเชื่อม  ปรากฎว่า เมื่อเขาเริ่มต้นเชื่อมที่รอยแตกของถังนั้น  ถังได้เกิดการระเบิดตามรอยตะเข็บของถังขึ้น  ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ขากรรไกรร้าว และมีการบาดเจ็บที่ข้อมือขวา  และบริเวณมือซ้าย ตลอดจนบางส่วนของร่างกาย  ทำให้เขาต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายวัน
 

คำถามที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีเช่นนี้
·         การระเบิดของถังในกรณีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
·         จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพถังก่อนการเชื่อม
·         การทำความสะอาดถังน้ำมันก่อนการเชื่อมเป็นสิ่งสำคัญเพียงใด  และเพราะอะไร
·         การ ที่พนักงานเริ่มงานเชื่อมตอนเช้า ในขณะที่ถังน้ำมันถูกนำออกมาจากรถบรรทุกน้ำมันในช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงนั้น ระยะเวลาเพียงเท่านี้เพียงพอที่จะทำให้ไอน้ำมันที่มีอยู่ในถังลดลงหรือไม่
·         การที่ คิดเอาเองว่า.. หรือ การบกพร่องในการสื่อสาร ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานเชื่อมเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือไม่
·         ใครควรจะเป็นผู้ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ถังน้ำมันนั้นได้ทำความสะอาดเพียงพอแล้วก่อนนำไปเชื่อม

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
สาเหตุเบื้องต้นของอุบัตินี้คือ การที่ถังน้ำมันไม่ได้ทำความสะอาดก่อนที่พนักงานจะทำการเชื่อมถัง  แม้ว่าจะเป็นถังน้ำมันเปล่า  แต่ก็ยังคงมีไอระเหยของน้ำมันดีเซลที่มีความเข้มข้นสูงมากพอที่จะทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดระเบิดขึ้น

กรณีที่เกิดขึ้น เป็นกรณีการทำงานที่เร่งด่วน  เพราะถังน้ำมันเพิ่งจะถูกนำมาตอนเช้า และเวลา 7.30 น. พนักงานเชื่อมก็เริ่มงานเชื่อมเลย   ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เพียงพอในการที่จะทำความสะอาดถังให้ปราศจากน้ำมันและความชื้นจากดีเซลในอากาศ   หรือ บางทีพนักงานเชื่อมอาจจะรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องทำงานให้เสร็จโดยเร็วจึง ได้ตัดสินใจทำโดยไม่นึกถึงความปลอดภัย ด้วยการไม่ได้ทำความสะอาดถังก่อน

หัว หน้างานที่เป็นผู้มอบหมายให้พนักงานเชื่อมถังน้ำมันดีเซลนั้นก็คงจะไม่ได้มี การสื่อสารให้พนักงานได้ทราบถึงข้อเท็จจริงก่อนว่า จำเป็นที่จะต้องล้างทำความสะอาดถังก่อนเชื่อม   เขาคงคิดเอาเองว่า พนักงานเชื่อมน่าที่จะรู้ว่าจะต้องทำความสะอาดถังก่อนการเชื่อม  การที่ไม่มีการสื่อสารกันให้ชัดเจนล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงทั้งสิ้น 

พนักงานเชื่อมก็คงจะทึกทักเอาเองว่า ถังได้ถูกทำความสะอาดมาก่อนแล้ว  หากมีการตรวจสอบถังก่อนก็คงจะทำให้ทราบได้ว่า ถังนั้นยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะยังคงมีกลิ่นของน้ำมันดีเซลอยู่ภายในถัง

อย่างไรก็ตาม แม้การสอบสวนอุบัติเหตุจะไม่ได้ระบุชัดเจน  แต่พนักงานเชื่อมก็ควรจะต้องทราบว่า ควรจะต้องทำความสะอาดถังให้สะอาดก่อนทำการเชื่อม   แม้ว่าเขาจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเชื่อมก็ตาม  แต่ก็อาจจะไม่เคยเชื่อมถังน้ำมันมาก่อน  และ ก็คงจะไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้ทราบถึงอันตรายของการเชือมถัง น้ำมัน หรือการทำความสะอาดหรือฉีดล้างถังน้ำมันอย่างไรให้สะอาดเพียงพอก่อนทำการ เชื่อม

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จะต้องฝึกอบรมพนักงานเชื่อมให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่างๆในงานที่ทำ  โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ  เช่น การที่จะต้องทำความสะอาดและฉีดล้างถังน้ำมันเพื่อขจัดน้ำมันหรือไอระเหยที่ ตกค้างอยู่ในถังออกไปอย่างไรให้สะอาดเพียงพอก่อนทำการเชื่อม  และจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า 
                

·                  ข้อพึงระวังในการทำความสะอาดและฉีดล้างถังเพื่อขจัดคราบหรือไอน้ำมันตกค้าง ควรจะต้องระลึกเสมอว่า การที่นำตัวทำละลายมาฉีดล้าทำความสะอาดถัง เป็นการแทนที่คราบและไอน้ำมันด้วยตัวทำละลายที่ไวไฟ  ซึ่งอาจทำให้เกิดการลุกติดไฟได้ง่ายเช่นกัน  การใช้น้ำทำความสะอาด  จะต้องมีการจัดการคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนน้ำจากการทำความสะอาดนั้นให้ดีเพียงพอ  อย่าให้น้ำที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนนั้นตกลงเปื้อนพื้นที่นั้นๆเช่นกัน 

·                   เปิดถังน้ำมัน เพื่อให้มีการระบายอากาศออกจากถัง  ซึ่งจะเป็นการระบายไอเชื้อเพลิงที่มีในอากาศภายในถังน้ำมันนั้นออก  และเพื่อให้การดำเนินการเช่นนี้ได้รวดเร็วขึ้น  ก็อาจจะใช้พัดลมช่วยเป่าเอาไอเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในอากาศภายในถังน้ำมันนั้น  แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง  โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสม  เช่น การใส่เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น 

·                  ตรวจสอบงานและบริเวณพื้นที่ทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  พนักงานเชื่อมในกรณีที่เกิดเหตุนี้จะสามารถหลักเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้  ถ้าเพียงแต่เขาจะได้ตรวจสอบถังอย่างรวดเร็วก่อนการเชื่อม  เพราะจะทำให้เขาได้กลิ่นของน้ำมันดีเซล  นอกจากนั้น เจาก็ควรจะต้องตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยว่า มีสารติดไฟหรือไวไฟอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือใกล้เคียงหรือไม่  ถ้าจำเป็นก็ควรมีการทำใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะเริ่มเชื่อม 

·                  ต้องมั่นใจว่า มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละงาน  ให้ พนักงานได้เรียนรู้หรือทราบถึงอันตรายที่เกิดจากงานนั้นๆ และให้ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสำหรับงานนั้นๆอย่างเคร่ง ครัด 

·                  อย่างเดาหรือทึกทักเอาเองเมื่อมีการมอบหมายงาน   การสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น  จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  หากมีคำถาม พนักงานควรจะต้องถามหัวหน้างานให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ 


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com