แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
กรณีศึกษา : อัพเดทเมื่อจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เข้าชม : 16816
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
 
  ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ  
 

เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะบนรถกระเช้าใกล้กับสายไฟ   โดย มีรายงานอุบัติเหตุแจ้งไว้ว่าท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะได้ไปติดกับสายไฟและทำ ให้เกิดไฟไหม้ กระแสไฟฟ้าได้ไหลผ่านมาตามท่อโลหะจนอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต
            เจ้า หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกำหนดให้ใช้ท่อไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้า ใกล้กับสายไฟ คำแนะนำดังกล่าวใช้สำหรับเตือนบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ช่างรับเหมาไฟฟ้า ผู้ผลิตรถกระเช้าและเครื่องมืออัดไฮดรอลิก บริษัทประกันภัย ช่างเดินสายไฟ และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

การเกิดเหตุ

การที่ช่างเดินสายไฟเสียชีวิตหลังจากกระโดดลงมาจากรถกระเช้าที่เกิดไฟไหม้ซึ่งสูง 35  ฟุต ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ  เขากำลังหย่อนสายไฟขนาด 12,400 โวลต์  ท่อ ไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะซึ่งหุ้มด้วยยางได้ไปกระแทกกับประแจที่ช่างเดินสายไฟ กำลังใช้อยู่ เมื่อท่อไปสัมผัสกับสายไฟสองเฟสจึงทำให้ละลายและฉีกขาด
            เมื่อ น้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ในท่อที่แตกสัมผัสกับสายไฟ จึงทำให้ติดไฟและรถกระเช้าก็เกิดไฟไหม้ น้ำมันที่รั่วฉีดไปที่สายไฟอย่างต่อเนื่อง เหตุไฟไหม้จึงรุนแรงยิ่งขึ้น ช่างเดินสายไฟได้หมุนกระเช้าออกจากสายไฟจนกระทั่งระบบควบคุมกระเช้าหยุดทำ งาน เขาจึงต้องหาทางกระโดดลงมาจากความสูง 15 ฟุต แต่เท้าของเขาติดกับขอบกระเช้าและตกลงมาที่พื้นโดยเอาศีรษะและหน้าอกลง

การวิเคราะห์
ช่าง เครื่องได้ติดตั้งท่อโลหะก่อนเกิดอุบัติเหตุห้าเดือน จากการซักถามหลังเกิดเหตุ ช่างเครื่องกล่าวว่าเขาทราบดีว่าได้ติดตั้งท่อผิดประเภท แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายอย่างไร

            หลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าได้ตรวจสอบท่อไฮดรอลิกของรถกระเช้าทั้งหมดที่เขามี และไม่พบว่ามีการใช้ท่อที่ทำจากโลหะ    ใน ขณะที่บริษัทที่ทำเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตรวจสอบรถกระเช้าของตน พวกเขาพบว่ามีการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะกับรถกระเช้าหรือเสาปั้นจั่น ซึ่งอาจจะต้องใช้ใกล้กับสายไฟ
            เมื่อใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะบนรถกระเช้าใกล้กับสายไฟ  ซึ่งท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะอาจไปติดสายไฟและทำให้เกิดไฟไหม้ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมาตามท่อโลหะจนอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต

สาเหตุการเสียชีวิต
ตกจากที่สูง  เนื่องจากพยายามหนีจากรถกระเช้าที่เกิดไฟไหม้

ข้อเสนอแนะ
จากรายงาน เหตุการณ์ข้างต้น เมื่อท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะสัมผัสกับไฟฟ้าจากสายไฟสองเส้น สามารถทำให้เกิดความร้อนสูงพอที่จะทำให้ท่อฉีกขาดและทำให้เกิดไฟไหม้ นอกจากนี้ หากท่อโลหะบนรถบรรทุกสัมผัสกับสายไฟและกระแสไฟไหลผ่านไปยังเพลารถ สามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
            เพื่อความปลอดภัยในการทำงานจึงต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายที่เกี่ยวกับท่อไฮดรอลิกที่ใช้กับรถกระเช้าดังนี้

  1. นายจ้างไม่ควรติดตั้งท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะบนรถกระเช้า เสาปั้นจั่น หรืออุปกรณ์ไฮดรอลิกบนรถบรรทุก ที่ต้องใช้ใกล้กับสายไฟ
  2. นายจ้างควรจะถอดท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะออกจากรถกระเช้า เสาปั้นจั่น หรืออุปกรณ์ไฮดรอลิกบนรถบรรทุก ที่ต้องใช้ใกลักับสายไฟ
  3. ก่อนเริ่มทำงาน นายจ้างควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญทำการสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อหาถึงอันตรายและ ทำการควบคุม
  4. นาย จ้างควรเน้นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการหุ้มสายไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานด้วยฉนวน และต่อสายดินก่อนเริ่มทำงาน
  5. นาย จ้างควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน เพื่อแสดงถึงการควบคุมเหตุอันตรายแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น ช่างเครื่องในรายงานเหตุการณ์ข้างต้นทราบดีว่าได้ติดตั้งท่อผิดประเภท แต่ไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายถึงชีวิต เนื่องจากการใช้ท่อโลหะใกล้สายไฟ
  6. นาย จ้างควรทำการติดตั้งท่อไฮดรอลิกที่ใช้ในกระเช้า โดยการติดตั้งวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิกภายในกระเช้า เพื่อให้พนักงานสามารถหยุดการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกได้ทันที
  7. นาย จ้างควรสนับสนุนให้ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ออกแบบระบบเชื่อมต่อแบบแยก เป็นอิสระ เพื่อป้องกันการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ไม่เหมาะสม สำหรับเสาปั้นจั่น รถกระเช้า หรืออุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมอื่นๆ ติดป้ายหรือทำสัญลักษณ์โดยใช้สีไว้ที่ท่อ เพื่อช่วยพนักงานที่ซ่อมอุปกรณ์

 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com